Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 473 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 170
31 marca 20104 342
30 czerwca 20104 522
30 września 20104 637
31 grudnia 20104 772
31 marca 20114 844
30 czerwca 20114 923
30 września 20114 926
31 grudnia 20114 967
31 marca 20124 985
30 czerwca 20125 144
30 września 20125 176
31 grudnia 20125 311
31 marca 20135 319
30 czerwca 20135 377
30 września 20135 380
31 grudnia 20135 418
31 marca 20145 420
30 czerwca 20145 473
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 13620,8%
śląskie66612,2%
małopolskie5429,9%
łódzkie5249,6%
wielkopolskie4378,0%
dolnośląskie3746,8%
pomorskie3526,4%
zachodniopomorskie3095,6%
kujawsko-pomorskie2755,0%
warmińsko-mazurskie1643,0%
lubelskie1422,6%
podlaskie1402,6%
opolskie1282,3%
świętokrzyskie1061,9%
podkarpackie941,7%
lubuskie841,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,4% podmiotów), spółki cywilne (15,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 28978,4%
spółki cywilne82115,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2664,9%
spółki jawne811,5%
spółki komandytowe100,2%
spółki akcyjne40,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność zagraniczna (0,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 37098,1%
własność zagraniczna330,6%
własność prywatna krajowa pozostała310,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 36798,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1001,8%
od 50 do 249 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25)12 552 163,50-1 467 466,8793 330 064,85375 337,273,0-25,60,4111,7
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)12 552 163,50-1 467 466,8793 330 064,85375 337,273,0-25,60,4111,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SYSTEM SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO (65,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SYSTEM SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO7 715 760,25809 883,0964 976 468,731 088 021,3514,1134,31,789,5
GALERIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 836 403,60-2 277 349,9628 353 596,69-712 684,08-14,731,3-2,5100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.