Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 391 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 946
31 marca 201013 128
30 czerwca 201013 174
30 września 201013 282
31 grudnia 201013 313
31 marca 201113 190
30 czerwca 201113 184
30 września 201113 090
31 grudnia 201113 016
31 marca 201212 868
30 czerwca 201212 720
30 września 201212 666
31 grudnia 201212 645
31 marca 201312 620
30 czerwca 201312 584
30 września 201312 545
31 grudnia 201312 537
31 marca 201412 434
30 czerwca 201412 391
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie1 96915,9%
śląskie1 47411,9%
wielkopolskie1 31910,6%
małopolskie1 1919,6%
dolnośląskie1 0048,1%
łódzkie7686,2%
pomorskie6265,1%
podkarpackie5984,8%
kujawsko-pomorskie5884,7%
zachodniopomorskie5834,7%
lubelskie5304,3%
świętokrzyskie3803,1%
opolskie3683,0%
warmińsko-mazurskie3582,9%
lubuskie3432,8%
podlaskie2922,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,1% podmiotów), spółki cywilne (17,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 05373,1%
spółki cywilne2 15517,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7416,0%
spółki jawne2912,3%
spółki komandytowe1100,9%
spółki akcyjne260,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
spółdzielnie20,0%
fundacje10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 91296,1%
własność prywatna krajowa pozostała3032,4%
własność zagraniczna1010,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej210,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,1%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11 99196,8%
od 10 do 49 zatrudnionych3122,5%
od 50 do 249 zatrudnionych830,7%
powyżej 250 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (3,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4)2 229 250 442,04276 912 024,536 668 667 838,84148 667 057,246,753,72,287,6
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43)1 278 318 074,0717 974 598,653 587 463 252,26149 976 776,7511,7834,44,298,6
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41)783 727 920,58221 927 441,322 313 563 061,918 210 647,921,13,70,471,7
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42)167 204 447,3937 009 984,56767 641 524,67-9 520 367,43-5,7-25,7-1,277,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 72 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (878,2 mln zł), KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (863,5 mln zł) oraz VOBIS SPÓŁKA AKCYJNA (684,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (*)328 204 000,00121 933 000,00878 186 000,006 794 000,262,15,60,862,9
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (*)334 576 000,00129 939 000,00863 473 000,319 708 000,002,97,51,161,2
VOBIS SPÓŁKA AKCYJNA208 830 639,5545 799 239,41684 424 128,38-24 698 949,22-11,8-53,9-3,678,1
LIBERTY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA85 870 653,0130 643 676,47639 542 219,814 711 693,875,515,40,764,3
FOTOJOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 082 173,6347 654 066,52276 537 697,104 354 361,313,89,11,659,0
WINCOR NIXDORF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)77 251 100,2318 885 100,00274 166 000,0011 273 100,0014,659,74,175,6
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)44 584 061,14444 444,76131 617 620,8612 085 024,9027,11 000,09,299,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)42 435 587,87444 444,44126 083 523,329 173 764,0221,61 000,07,399,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)42 371 162,13444 444,44124 604 222,6911 529 972,1227,21 000,09,399,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA III SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)39 881 430,88444 444,44122 197 838,499 745 235,4624,41 000,08,098,9
SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 345 119,2512 549 601,39118 089 643,152 811 819,937,022,42,468,9
OKI SYSTEMS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)30 426 700,00-7 895 300,00109 839 300,331 069 200,003,5-13,51,0100,0
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)31 330 809,28444 444,44106 460 537,427 093 634,0422,61 000,06,798,6
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)35 280 655,28444 444,76104 388 814,837 234 928,4420,51 000,06,998,7
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)32 692 587,17400 000,0095 629 701,549 237 283,9028,31 000,09,798,8
GTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 397 803,75-1 997 990,8291 443 753,442 370 536,975,3-118,72,6100,0
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)28 221 327,48444 444,4489 424 365,685 616 549,0419,91 000,06,398,4
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)29 782 924,11400 000,0488 778 825,186 820 099,4022,91 000,07,798,7
MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW II SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)27 059 862,09444 444,4488 129 527,454 017 570,6614,9904,04,698,4
SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KATOWICE I SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)27 020 007,26444 444,4487 653 096,726 474 560,5824,01 000,07,498,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.