Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 145 825 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009165 795
31 marca 2010166 127
30 czerwca 2010166 852
30 września 2010167 384
31 grudnia 2010166 937
31 marca 2011164 977
30 czerwca 2011160 958
30 września 2011159 440
31 grudnia 2011156 963
31 marca 2012154 381
30 czerwca 2012153 749
30 września 2012153 235
31 grudnia 2012152 466
31 marca 2013150 510
30 czerwca 2013149 891
30 września 2013149 637
31 grudnia 2013148 194
31 marca 2014146 782
30 czerwca 2014145 825
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,8% ogółu), śląskie (13,2% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie20 11813,8%
śląskie19 19413,2%
małopolskie13 7649,4%
wielkopolskie12 7618,8%
dolnośląskie10 2637,0%
pomorskie8 7966,0%
zachodniopomorskie8 3015,7%
kujawsko-pomorskie7 8905,4%
lubelskie7 7515,3%
podkarpackie7 5875,2%
łódzkie7 5175,2%
świętokrzyskie5 9734,1%
warmińsko-mazurskie4 6993,2%
podlaskie4 0362,8%
lubuskie3 9292,7%
opolskie3 2462,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,6% podmiotów), spółki cywilne (12,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza121 90383,6%
spółki cywilne17 83512,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 3172,3%
spółdzielnie1 3510,9%
spółki jawne1 1980,8%
spółki komandytowe1350,1%
spółki akcyjne430,0%
spółki komandytowo-akcyjne280,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych110,0%
stowarzyszenia20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych141 65397,1%
własność prywatna krajowa pozostała2 8852,0%
własność zagraniczna7260,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej910,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej660,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej650,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność skarbu państwa30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych140 73096,5%
od 10 do 49 zatrudnionych4 3193,0%
od 50 do 249 zatrudnionych6860,5%
powyżej 250 zatrudnionych900,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (29,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)21 590 716 428,568 484 442 688,9056 910 719 563,351 092 825 596,645,112,91,960,7
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11)13 143 047 480,506 857 483 631,0829 538 302 511,68444 050 327,893,46,51,547,8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19)8 447 668 948,061 626 959 057,8227 372 417 051,67648 775 268,757,739,92,480,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 129 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (20,2 mld zł), CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł) oraz REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (6,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA6 149 800 761,421 422 957 480,0020 217 012 200,00657 850 772,0010,746,23,376,9
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 000 366 600,002 627 426 600,008 118 178 900,00132 864 000,242,75,11,647,5
REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 940 800 000,2239 581 300,006 309 004 800,00-40 091 000,00-2,1-101,3-0,698,0
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 710 251 200,19755 076 400,006 092 909 200,00147 234 400,008,619,52,455,9
Grupa Kapitałowa LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 746 350 900,00791 320 600,006 092 883 400,00176 138 500,3110,122,32,954,7
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 423 531,6989 244 479,151 565 084 481,1910 695 037,222,812,00,776,3
Grupa Kapitałowa BOMI SPÓŁKA AKCYJNA1 130 823 000,00625 687 000,001 430 474 000,00-102 597 999,75-9,1-16,4-7,244,7
Grupa Kapitałowa POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 702 159,6860 902 586,841 270 176 787,3533 917 711,4714,955,72,773,3
Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA776 575 000,00277 621 000,001 245 066 000,0011 747 000,201,54,20,964,3
POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 783 047,6265 851 785,561 159 084 693,7232 611 250,6614,949,52,869,9
BOMI SPÓŁKA AKCYJNA1 025 817 000,00711 224 000,17803 988 000,0010 055 000,001,01,41,330,7
ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA572 174 000,26216 142 000,00782 733 000,003 130 000,000,61,50,462,2
FRAPO-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 256 306,2518 471 819,66777 644 420,0616 197 016,5114,887,72,183,1
Grupa Kapitałowa HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ210 205 396,6764 927 485,00760 265 586,7813 563 457,726,520,91,869,1
HDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 200 144,8690 768 811,63749 816 790,6911 330 995,845,212,51,558,2
SCHIEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ436 729 076,42356 490 201,02602 992 420,16-700 541,27-0,2-0,2-0,118,4
Grupa Kapitałowa DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA362 868 081,71174 482 527,21498 574 128,0011 886 765,613,36,82,451,9
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA342 111 443,62173 357 848,95492 161 698,6410 982 087,353,26,32,249,3
POZNALEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 159 963,81-26 740 903,39444 778 871,98-37 002 295,67-76,8138,4-8,3100,0
ELEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ476 411 000,00394 140 700,00420 938 700,002 399 200,250,50,60,617,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.