Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych, takich jak: pióra, ołówki, papier itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 510 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 554
31 marca 20108 344
30 czerwca 20108 168
30 września 20108 091
31 grudnia 20107 941
31 marca 20117 794
30 czerwca 20117 445
30 września 20117 352
31 grudnia 20117 245
31 marca 20127 121
30 czerwca 20127 016
30 września 20126 977
31 grudnia 20126 969
31 marca 20136 866
30 czerwca 20136 810
30 września 20136 763
31 grudnia 20136 676
31 marca 20146 608
30 czerwca 20146 510
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), wielkopolskie (8,9% ogółu) oraz śląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie1 24119,1%
wielkopolskie5808,9%
śląskie5798,9%
dolnośląskie5107,8%
małopolskie4947,6%
pomorskie4757,3%
łódzkie4446,8%
kujawsko-pomorskie3515,4%
zachodniopomorskie3224,9%
lubelskie3074,7%
opolskie2724,2%
podkarpackie2704,1%
świętokrzyskie2594,0%
warmińsko-mazurskie1562,4%
lubuskie1532,4%
podlaskie971,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,1% podmiotów), spółki cywilne (13,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 53885,1%
spółki cywilne89913,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością520,8%
spółki jawne160,2%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowe20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 45899,2%
własność prywatna krajowa pozostała450,7%
własność zagraniczna50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) i od 10 do 49 (0,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 46699,3%
od 10 do 49 zatrudnionych410,6%
od 50 do 249 zatrudnionych20,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)756 500 000,00317 947 000,003 603 894 000,00-81 659 000,00-10,8-25,7-2,358,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RUCH SPÓŁKA AKCYJNA (3,6 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RUCH SPÓŁKA AKCYJNA756 500 000,00317 947 000,003 603 894 000,00-81 658 999,71-10,8-25,7-2,358,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.