Podsumowanie

Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 98 564 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009137 617
31 marca 2010134 068
30 czerwca 2010135 103
30 września 2010133 712
31 grudnia 2010129 797
31 marca 2011127 343
30 czerwca 2011120 639
30 września 2011116 594
31 grudnia 2011109 232
31 marca 2012105 387
30 czerwca 2012106 663
30 września 2012105 360
31 grudnia 2012100 916
31 marca 2013101 794
30 czerwca 2013103 094
30 września 2013102 126
31 grudnia 201396 368
31 marca 201496 691
30 czerwca 201498 564
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (14,0% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).

mazowieckie15 76316,0%
śląskie13 81714,0%
małopolskie8 4718,6%
dolnośląskie8 0618,2%
wielkopolskie7 0567,2%
łódzkie7 0377,1%
zachodniopomorskie5 6675,7%
lubelskie5 5125,6%
świętokrzyskie4 4914,6%
podkarpackie4 3754,4%
kujawsko-pomorskie4 3644,4%
pomorskie3 8933,9%
lubuskie3 0673,1%
podlaskie3 0483,1%
opolskie2 2132,2%
warmińsko-mazurskie1 7291,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,1% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza93 75395,1%
spółki cywilne3 7093,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9471,0%
spółki komandytowe1280,1%
spółki jawne180,0%
spółdzielnie60,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność zagraniczna (3,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 02196,4%
własność zagraniczna3 2003,2%
własność prywatna krajowa pozostała2940,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych98 47399,9%
od 10 do 49 zatrudnionych900,1%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.