Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (14,0% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).

mazowieckie15 76316,0%
śląskie13 81714,0%
małopolskie8 4718,6%
dolnośląskie8 0618,2%
wielkopolskie7 0567,2%
łódzkie7 0377,1%
zachodniopomorskie5 6675,7%
lubelskie5 5125,6%
świętokrzyskie4 4914,6%
podkarpackie4 3754,4%
kujawsko-pomorskie4 3644,4%
pomorskie3 8933,9%
lubuskie3 0673,1%
podlaskie3 0483,1%
opolskie2 2132,2%
warmińsko-mazurskie1 7291,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
lubuskie
podlaskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny