Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,1% podmiotów), spółki cywilne (3,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza93 75395,1%
spółki cywilne3 7093,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9471,0%
spółki komandytowe1280,1%
spółki jawne180,0%
spółdzielnie60,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowe
spółki jawne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny