Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 251 316 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009244 811
31 marca 2010246 728
30 czerwca 2010249 049
30 września 2010250 552
31 grudnia 2010251 457
31 marca 2011251 452
30 czerwca 2011248 340
30 września 2011247 151
31 grudnia 2011245 197
31 marca 2012244 530
30 czerwca 2012245 910
30 września 2012246 743
31 grudnia 2012247 153
31 marca 2013247 043
30 czerwca 2013248 461
30 września 2013249 726
31 grudnia 2013249 537
31 marca 2014250 164
30 czerwca 2014251 316
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 8 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (25,6% podmiotów), pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (19,9% podmiotów) oraz sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (19,2% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 8 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (28,8% największych podmiotów), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (25,3% największych podmiotów) oraz sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (15,4% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 49 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (25,6% podmiotów), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (9,2% podmiotów) oraz sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (8,4% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 46 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (25,3% największych podmiotów), sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (8,8% największych podmiotów) oraz sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (6,7% największych podmiotów).