Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 869 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 885
31 marca 20108 076
30 czerwca 20108 228
30 września 20108 359
31 grudnia 20108 503
31 marca 20118 577
30 czerwca 20118 641
30 września 20118 726
31 grudnia 20118 837
31 marca 20128 919
30 czerwca 20129 057
30 września 20129 130
31 grudnia 20129 243
31 marca 20139 319
30 czerwca 20139 441
30 września 20139 533
31 grudnia 20139 597
31 marca 20149 729
30 czerwca 20149 869
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (12,6% ogółu).

mazowieckie1 71517,4%
śląskie1 26912,9%
wielkopolskie1 24312,6%
dolnośląskie9549,7%
łódzkie7247,3%
małopolskie6897,0%
pomorskie5986,1%
kujawsko-pomorskie5305,4%
lubelskie3843,9%
zachodniopomorskie3043,1%
podlaskie2862,9%
podkarpackie2792,8%
świętokrzyskie2782,8%
warmińsko-mazurskie2112,1%
opolskie2092,1%
lubuskie1962,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 85259,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 48825,2%
spółki cywilne1 02710,4%
spółki jawne3053,1%
spółki komandytowe910,9%
spółki akcyjne550,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych350,4%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
spółdzielnie40,0%
przedstawicielstwa zagraniczne20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,0% podmiotów), własność zagraniczna (7,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 38585,0%
własność zagraniczna6917,0%
własność prywatna krajowa pozostała3223,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1942,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1331,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej700,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej600,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,5% podmiotów) i od 10 do 49 (6,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 12692,5%
od 10 do 49 zatrudnionych6576,7%
od 50 do 249 zatrudnionych830,8%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (5,7 mld zł), sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (3,3 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (2,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)8 124 590 567,254 412 092 054,7913 370 317 063,42457 075 750,385,610,43,445,7
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69)3 249 749 752,011 718 707 844,235 659 772 905,43255 807 876,027,914,94,547,1
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63)2 849 114 288,731 771 449 704,003 287 115 327,8386 137 178,853,04,92,637,8
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61)1 202 833 158,37532 002 580,402 841 165 267,0968 216 857,225,712,82,455,8
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66)657 429 438,36304 742 892,981 335 838 901,0333 160 729,775,010,92,553,7
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64)105 269 031,9642 729 522,34123 808 527,637 984 529,557,618,76,559,4
Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62)60 194 897,8242 459 510,84122 616 134,415 768 578,979,613,64,729,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 151 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł), KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz JOHN DEERE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (498,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA3 644 384 000,322 377 464 000,002 365 194 000,0041 197 000,001,11,71,734,8
KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA1 590 092 000,001 346 459 000,001 030 014 000,09-3 887 000,00-0,2-0,3-0,415,3
JOHN DEERE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)124 426 735,00102 901 208,00498 105 816,0028 754 760,3923,127,95,817,3
BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ222 391 800,2765 279 900,00485 729 000,0022 444 800,0010,134,44,670,7
UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH "EL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 680 197,844 661 413,41412 905 089,21736 468,630,515,80,296,6
INTER-CONSULT SPÓŁKA AKCYJNA93 559 576,3615 099 858,60410 974 333,511 763 683,331,911,70,483,9
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CONTRACTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ179 342 690,69109 752 168,18391 061 886,5414 904 079,198,313,63,838,8
TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME S.A. ODDZIAŁ W POLSCE (*)184 019 312,48184 019 312,14366 062 917,444 825 948,932,62,61,30,0
ZETOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 070 194,1915 216 813,21312 961 728,054 729 688,989,831,11,568,3
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 886 000,0014 864 000,00274 459 200,00-394 399,80-0,4-2,7-0,186,1
INTERHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 685 191,0150 905 274,64270 890 965,2912 196 604,1711,124,04,553,6
PRAXIS SPÓŁKA AKCYJNA54 207 996,7222 649 908,34242 789 682,412 297 047,274,210,11,058,2
ATLAS COPCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 628 112,9347 062 522,30238 653 629,2615 246 309,7318,932,46,441,6
SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 534 395,857 539 430,92222 240 060,22-2 009 674,54-2,4-26,7-0,990,9
Grupa Kapitałowa DRESSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ160 609 900,00-2 742 600,00218 891 300,00-8 714 499,75-5,4317,8-4,0100,0
DRESSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 171 700,0022 959 400,31204 913 800,00-2 545 000,00-1,4-11,1-1,287,0
SANDVIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 802 000,0053 668 800,00184 454 000,266 660 500,006,612,43,646,8
JUNGHEINRICH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 810 667,1635 476 543,26183 125 025,6410 295 445,677,429,05,674,6
WIRTGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 023 632,6332 522 926,27180 817 183,7710 431 626,9412,632,15,860,8
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ123 328 701,0345 737 339,19179 827 463,025 810 354,284,712,73,262,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.