Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 50 118 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200945 314
31 marca 201046 062
30 czerwca 201046 861
30 września 201047 488
31 grudnia 201047 772
31 marca 201148 001
30 czerwca 201147 902
30 września 201148 245
31 grudnia 201148 201
31 marca 201248 355
30 czerwca 201248 797
30 września 201249 069
31 grudnia 201249 182
31 marca 201349 326
30 czerwca 201349 690
30 września 201349 947
31 grudnia 201349 756
31 marca 201449 820
30 czerwca 201450 118
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (15,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie7 95015,9%
śląskie7 51015,0%
wielkopolskie4 9779,9%
małopolskie4 6449,3%
dolnośląskie4 0788,1%
łódzkie3 2676,5%
pomorskie2 6565,3%
kujawsko-pomorskie2 6265,2%
zachodniopomorskie2 1144,2%
podkarpackie2 0794,1%
lubelskie1 9053,8%
świętokrzyskie1 7133,4%
opolskie1 2082,4%
warmińsko-mazurskie1 1622,3%
lubuskie1 1502,3%
podlaskie1 0792,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29 92559,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10 71921,4%
spółki cywilne6 68513,3%
spółki jawne1 9453,9%
spółki komandytowe4450,9%
spółki akcyjne2110,4%
spółdzielnie650,1%
spółki komandytowo-akcyjne590,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych580,1%
fundacje20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45 02089,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 8423,7%
własność zagraniczna1 7683,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4730,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4590,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2720,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2360,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej70,0%
pozostałe200,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,6% podmiotów) i od 10 do 49 (6,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych46 39492,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3 2896,6%
od 50 do 249 zatrudnionych3970,8%
powyżej 250 zatrudnionych380,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (58,0 mld zł), sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (17,5 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (17,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)41 266 565 991,5415 618 989 741,77121 016 336 786,042 308 721 741,455,614,81,962,2
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75)6 775 696 476,992 797 834 839,4717 501 755 043,57825 356 436,6512,229,54,758,7
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu (PKD 46.74)3 564 304 094,091 409 953 196,246 729 438 924,85126 379 456,723,69,01,960,4
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77)2 176 885 867,20806 074 587,395 371 131 609,43108 596 898,325,013,52,063,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 525 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (14,3 mld zł), BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE (10,3 mld zł) oraz J & S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (3,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 067 564 000,00362 216 000,0014 322 130 000,0063 800 000,173,117,60,582,5
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE2 740 949 000,00118 756 000,2810 318 638 000,0098 061 000,003,682,61,095,7
J & S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA949 896 841,31127 540 547,483 359 012 230,1312 725 156,791,310,00,486,6
Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA1 196 635 000,00954 119 000,293 022 837 000,00190 709 000,0015,920,06,320,3
WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA1 092 173 348,21876 872 883,862 947 758 633,95179 914 245,1516,520,56,119,7
KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA178 372 833,1067 909 155,072 783 246 170,278 478 600,604,812,50,361,9
ORLEN PETROTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ243 842 700,4052 222 646,472 319 786 157,066 438 787,852,612,30,378,6
EDF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 425 400,006 244 500,212 227 016 600,002 127 400,000,834,10,197,6
SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA389 062 279,46119 757 598,002 197 259 515,004 417 406,001,13,70,269,2
ISD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA390 120 000,15-8 202 000,001 896 907 000,00-9 642 000,00-2,5117,6-0,5100,0
HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ705 944 000,29329 400 200,001 667 185 600,0088 518 300,0012,526,95,353,3
TOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ279 439 200,0034 544 900,001 539 885 600,4512 446 900,004,536,00,887,6
Grupa Kapitałowa BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ513 265 398,00113 291 480,001 518 210 362,0039 929 972,507,835,32,677,9
BARTER SPÓŁKA AKCYJNA384 426 792,9278 118 019,521 515 678 376,1233 861 093,588,843,42,279,7
BRENNTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ493 081 147,00109 780 955,001 443 469 012,3439 001 220,007,935,52,777,7
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA300 679 311,4296 586 902,991 308 351 293,7912 177 296,594,112,60,967,9
ORLEN GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 647 649,0081 689 943,001 305 869 923,466 124 974,002,37,50,569,3
Grupa Kapitałowa COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA513 261 000,00184 814 000,001 122 009 000,00-92 007 999,81-17,9-49,8-8,264,0
Grupa Kapitałowa BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA543 226 940,01161 394 681,901 113 392 013,0151 172 919,749,431,74,670,3
SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ591 317 500,00103 973 000,231 046 182 900,00-26 052 400,00-4,4-25,1-2,582,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.