Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 211 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 496
31 marca 20102 562
30 czerwca 20102 653
30 września 20102 699
31 grudnia 20102 780
31 marca 20112 852
30 czerwca 20112 888
30 września 20112 911
31 grudnia 20112 946
31 marca 20123 003
30 czerwca 20123 052
30 września 20123 102
31 grudnia 20123 129
31 marca 20133 191
30 czerwca 20133 227
30 września 20133 237
31 grudnia 20133 215
31 marca 20143 226
30 czerwca 20143 211
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (32,0% ogółu), mazowieckie (14,4% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

śląskie1 02732,0%
mazowieckie46314,4%
małopolskie35711,1%
wielkopolskie2588,0%
dolnośląskie2216,9%
kujawsko-pomorskie1865,8%
pomorskie1615,0%
podkarpackie1113,5%
łódzkie993,1%
zachodniopomorskie752,3%
lubelskie531,7%
świętokrzyskie531,7%
opolskie461,4%
warmińsko-mazurskie431,3%
lubuskie351,1%
podlaskie230,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (49,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 58349,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 13935,5%
spółki cywilne2838,8%
spółki jawne1093,4%
spółki komandytowe451,4%
spółki akcyjne280,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,3%
spółki komandytowo-akcyjne70,2%
spółdzielnie60,2%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,5% podmiotów), własność zagraniczna (8,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 68283,5%
własność zagraniczna2588,0%
własność prywatna krajowa pozostała1444,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych421,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej391,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,2% podmiotów) i od 10 do 49 (6,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 96092,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2116,6%
od 50 do 249 zatrudnionych331,0%
powyżej 250 zatrudnionych70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)5 436 017 552,751 732 588 882,7814 024 944 682,92129 646 775,462,47,50,968,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 66 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA (2,8 mld zł), ISD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,9 mld zł) oraz HUTA POKÓJ SPÓŁKA AKCYJNA (897,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA178 372 833,1067 909 155,072 783 246 170,278 478 600,604,812,50,361,9
ISD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA390 120 000,15-8 202 000,001 896 907 000,00-9 642 000,00-2,5117,6-0,5100,0
HUTA POKÓJ SPÓŁKA AKCYJNA424 205 902,3570 994 113,05897 110 260,799 629 769,392,313,61,183,3
GRUPA POLSKA STAL SPÓŁKA AKCYJNA120 474 458,107 599 411,34741 829 966,47736 730,780,69,70,193,7
Grupa Kapitałowa HUTA POKÓJ SPÓŁKA AKCYJNA440 472 233,7862 567 532,43651 133 369,601 085 500,420,31,70,285,8
Grupa Kapitałowa STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA469 664 369,54270 103 775,94630 751 547,5530 049 970,066,411,14,842,5
STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA291 066 727,69170 675 241,93503 882 384,0622 802 833,657,813,44,541,4
Grupa Kapitałowa BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA250 041 532,87121 982 220,46475 871 577,537 576 738,323,06,21,651,2
BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA162 672 627,9172 204 398,57420 000 077,359 182 469,365,612,72,255,6
Grupa Kapitałowa GCB CENTROSTAL - BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ300 580 571,31-30 808 158,03356 723 478,88-24 227 132,95-8,178,6-6,8100,0
ACERINOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 851 036,6092 765 166,10343 947 831,502 327 084,811,12,50,758,0
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 386 856,1725 649 259,97321 049 527,759 904 595,0910,338,63,173,4
GEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 822 789,63134 845 658,94310 114 301,072 367 621,211,31,80,825,4
ATS SPÓŁKA AKCYJNA169 771 479,2932 967 917,51292 442 263,861 993 850,181,26,10,780,6
Grupa Kapitałowa SAMBUD 2 K.STĘPAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA158 492 283,1766 487 100,30278 691 793,168 406 318,705,312,63,058,1
SAMBUD 2 K.STĘPAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA128 353 103,2122 704 610,58276 335 706,448 992 620,127,039,63,382,3
PIECEXPORT - PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA280 663 931,3872 117 795,12259 040 776,894 681 597,371,76,51,874,3
SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 886 220,0915 145 868,94239 630 113,265 691 432,204,737,62,487,5
KARO-BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 283 566,5510 453 624,76217 978 712,814 439 179,079,042,52,078,8
GCB CENTROSTAL - BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ266 044 507,956 134 809,39215 467 362,15-20 116 767,99-7,6-327,9-9,397,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.