Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 597 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 170
31 marca 20108 433
30 czerwca 20108 599
30 września 20108 663
31 grudnia 20108 722
31 marca 20118 814
30 czerwca 20118 816
30 września 20118 818
31 grudnia 20118 818
31 marca 20128 925
30 czerwca 20129 070
30 września 20129 202
31 grudnia 20129 248
31 marca 20139 249
30 czerwca 20139 395
30 września 20139 472
31 grudnia 20139 573
31 marca 20149 607
30 czerwca 20149 597
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,5% ogółu), mazowieckie (14,4% ogółu) oraz łódzkie (8,1% ogółu).

wielkopolskie1 77618,5%
mazowieckie1 38314,4%
łódzkie7738,1%
kujawsko-pomorskie7237,5%
lubelskie6066,3%
małopolskie6016,3%
dolnośląskie5515,7%
śląskie5205,4%
pomorskie4174,3%
świętokrzyskie3894,1%
podlaskie3633,8%
zachodniopomorskie3423,6%
podkarpackie3073,2%
warmińsko-mazurskie3043,2%
opolskie2983,1%
lubuskie2442,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 52067,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 70217,7%
spółki cywilne7457,8%
spółdzielnie3223,4%
spółki jawne2202,3%
spółki komandytowe400,4%
samorząd gospodarczy i zawodowy150,2%
stowarzyszenia140,1%
spółki akcyjne110,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 39087,4%
własność prywatna krajowa pozostała6026,3%
własność zagraniczna2602,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1551,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej620,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej460,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność państwowych osób prawnych40,0%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (3,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 23696,2%
od 10 do 49 zatrudnionych3293,4%
od 50 do 249 zatrudnionych290,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (5,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2)2 117 533 615,98653 477 941,025 902 358 079,1249 749 788,872,47,60,869,1
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21)2 020 382 744,04614 500 744,575 499 796 295,9849 856 700,342,58,10,969,6
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23)79 364 615,0933 268 817,41337 789 945,00-376 319,54-0,5-1,1-0,158,1
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22)17 786 256,855 708 379,0464 771 838,14269 408,071,54,70,467,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 36 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CEFETRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł), LOUIS DREYFUS COMMODITIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł) oraz AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (620,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CEFETRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ279 564 101,0027 680 708,001 099 062 774,008 250 055,253,029,80,890,1
LOUIS DREYFUS COMMODITIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ254 171 985,2026 336 008,251 080 322 601,822 335 274,510,98,90,289,6
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ143 412 268,5634 113 021,08620 537 422,479 401 956,796,627,61,576,2
HAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 560 000,0025 665 000,00513 549 000,00-18 973 999,71-12,0-73,9-3,783,8
DROSED SUROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 112 904,3813 450 539,09289 364 238,13-683 132,47-1,6-5,1-0,268,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA SPÓŁKA JAWNA77 325 269,2416 300 736,34276 338 616,598 049 496,7110,449,42,978,9
Grupa Kapitałowa ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ZIĘBICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ172 122 000,0021 420 000,00235 942 000,252 660 000,001,612,41,187,6
OSADKOWSKI RAIFFEISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 574 510,91-5 857 150,86203 295 911,29-3 866 512,81-10,666,0-1,9100,0
Grupa Kapitałowa ELEWARR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 451 753,27178 405 274,14202 989 906,584 053 750,782,02,32,011,4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 549 009,333 461 215,82191 464 482,84737 055,530,921,30,495,7
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ZIĘBICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 540 346,2828 566 457,61164 932 584,542 672 136,432,89,41,670,4
SOUFFLET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)83 363 600,0032 900 800,00122 991 900,334 074 700,004,912,43,360,5
ELEWARR - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ183 351 817,86170 073 920,79113 334 481,014 217 171,782,32,53,77,2
PZZ W KWIDZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 396 498,115 579 863,55111 426 247,78408 582,991,67,30,478,9
AL-SAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 445 375,5016 042 459,57108 126 168,173 093 574,415,119,32,973,5
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 182 315,6920 113 130,5084 791 245,519 156 978,8537,945,510,816,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 344 847,4110 516 055,4081 722 682,521 461 425,622,413,91,882,6
ALLER AQUA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 869 184,0421 545 668,5973 371 644,672 708 743,947,812,63,738,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGRO-MAT" ANDRZEJ TRACZ32 431 070,6413 618 387,9271 835 094,805 141 882,3015,937,87,258,0
ROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 068 502,258 308 571,9171 152 849,711 565 461,1011,118,82,240,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.