Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 28 390 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200927 275
31 marca 201027 677
30 czerwca 201028 082
30 września 201028 228
31 grudnia 201028 230
31 marca 201128 157
30 czerwca 201128 035
30 września 201127 874
31 grudnia 201127 509
31 marca 201227 386
30 czerwca 201227 716
30 września 201227 817
31 grudnia 201227 765
31 marca 201327 746
30 czerwca 201328 126
30 września 201328 257
31 grudnia 201328 108
31 marca 201428 130
30 czerwca 201428 390
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie5 68020,0%
śląskie3 11311,0%
małopolskie2 85710,1%
wielkopolskie2 84810,0%
dolnośląskie1 9867,0%
łódzkie1 8916,7%
pomorskie1 6595,8%
lubelskie1 4915,3%
kujawsko-pomorskie1 3404,7%
zachodniopomorskie1 3214,7%
podkarpackie1 0443,7%
świętokrzyskie9993,5%
opolskie6152,2%
warmińsko-mazurskie5662,0%
lubuskie5271,9%
podlaskie4531,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 71858,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 44019,2%
spółki cywilne4 50415,9%
spółki jawne1 1944,2%
spółdzielnie1690,6%
spółki komandytowe1640,6%
spółki akcyjne1170,4%
spółki komandytowo-akcyjne360,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych330,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy80,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 97588,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 3774,9%
własność zagraniczna1 1574,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2821,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2791,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1930,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1020,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,4% podmiotów) i od 10 do 49 (6,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26 24292,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1 8526,5%
od 50 do 249 zatrudnionych2630,9%
powyżej 250 zatrudnionych330,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 9 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (19,5 mld zł), sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (17,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (17,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3)22 643 823 157,979 039 470 801,6474 312 039 569,151 254 579 855,625,513,91,760,1
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35)2 175 858 956,04827 462 118,9119 491 887 407,18259 567 569,5711,931,41,362,0
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34)8 331 027 734,683 395 238 025,0117 816 750 718,76273 507 262,163,38,11,559,3
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39)5 012 992 505,931 753 906 668,5417 760 946 240,66185 431 023,843,710,61,065,0
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38)2 113 884 933,55694 579 332,746 187 176 980,98164 853 320,617,823,72,767,1
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32)1 492 485 999,06765 525 996,173 974 132 010,34139 830 736,379,418,33,548,7
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31)1 247 711 457,82505 800 845,523 795 242 283,25105 224 647,608,420,82,859,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 246 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,6 mld zł), PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł) oraz BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 063 803 000,21352 744 000,008 087 871 000,00308 870 000,0029,087,63,866,8
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ552 275 000,00237 536 000,004 993 351 000,00-80 197 999,74-14,5-33,8-1,657,0
TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 070 290 574,03316 028 053,444 432 331 637,5448 514 988,814,515,41,170,5
Grupa Kapitałowa ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 462 811 000,00504 426 000,213 490 912 000,0075 349 000,005,214,92,265,5
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 152 760,00237 389 214,002 916 422 823,00123 415 028,2616,252,04,268,8
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA174 757 249,6177 004 025,562 380 573 917,8415 864 257,079,120,60,755,9
POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ484 275 609,59102 530 857,102 254 637 279,1716 940 035,923,516,50,878,8
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POLSKI TYTOŃ" SPÓŁKA AKCYJNA273 840 420,64102 916 863,592 160 563 144,716 949 616,302,56,80,362,4
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ404 970 500,00-15 275 800,001 582 146 400,31-9 077 500,00-2,259,4-0,6100,0
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ842 141 000,00517 561 000,001 510 250 000,14-70 468 000,00-8,4-13,6-4,738,5
Grupa Kapitałowa PIOTR I PAWEŁ SPÓŁKA AKCYJNA422 970 294,8873 029 273,801 311 898 221,27-14 352 579,66-3,4-19,7-1,182,7
Grupa Kapitałowa EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA489 062 000,29204 744 000,001 254 159 000,0020 819 000,004,310,21,758,1
PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ199 948 200,0084 466 300,311 189 873 400,0015 040 300,007,517,81,357,8
ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)726 668 000,35460 806 000,001 027 705 000,0045 225 000,006,29,84,436,6
LIMA SPÓŁKA AKCYJNA58 813 629,5922 531 458,52992 536 916,541 634 427,542,87,30,261,7
Grupa Kapitałowa BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA288 667 000,0074 941 000,00926 481 000,006 994 000,282,49,30,874,0
MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA223 855 140,051 001 000,02899 247 869,75111 270 473,2649,71 000,012,499,6
HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 100 400,005 660 000,17814 346 500,001 376 600,001,724,30,293,0
CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA175 201 000,0078 855 000,33714 026 000,0022 086 000,0012,628,03,155,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.