Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 878 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 537
31 marca 20102 606
30 czerwca 20102 663
30 września 20102 707
31 grudnia 20102 747
31 marca 20112 739
30 czerwca 20112 765
30 września 20112 769
31 grudnia 20112 775
31 marca 20122 755
30 czerwca 20122 788
30 września 20122 812
31 grudnia 20122 828
31 marca 20132 819
30 czerwca 20132 855
30 września 20132 879
31 grudnia 20132 873
31 marca 20142 850
30 czerwca 20142 878
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,9% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz małopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie71824,9%
śląskie35712,4%
małopolskie31410,9%
wielkopolskie2629,1%
dolnośląskie2177,5%
łódzkie1816,3%
pomorskie1645,7%
zachodniopomorskie1244,3%
kujawsko-pomorskie1003,5%
lubelskie792,7%
świętokrzyskie732,5%
podkarpackie682,4%
opolskie662,3%
lubuskie592,1%
warmińsko-mazurskie531,8%
podlaskie431,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 24643,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością97934,0%
spółki cywilne41614,5%
spółki jawne1766,1%
spółki komandytowe250,9%
spółki akcyjne180,6%
spółki komandytowo-akcyjne110,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,2%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,1% podmiotów), własność zagraniczna (6,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 33381,1%
własność zagraniczna1876,5%
własność prywatna krajowa pozostała1856,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej582,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych461,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej441,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej220,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,8% podmiotów) i od 10 do 49 (11,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 49886,8%
od 10 do 49 zatrudnionych32011,1%
od 50 do 249 zatrudnionych572,0%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (16,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34)8 331 027 734,683 395 238 025,0117 816 750 718,76273 507 262,163,38,11,559,3
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)7 522 968 187,403 452 512 448,2816 021 473 737,70154 308 330,592,14,51,054,1
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)808 059 547,28-57 274 423,271 795 276 981,06119 198 931,5714,8-208,16,6107,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 52 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,6 mld zł), CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,5 mld zł) oraz MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (899,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ842 141 000,00517 561 000,001 510 250 000,14-70 468 000,00-8,4-13,6-4,738,5
MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA223 855 140,051 001 000,02899 247 869,75111 270 473,2649,71 000,012,499,6
ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA221 594 000,00113 069 000,00568 733 000,00-48 793 999,68-22,0-43,2-8,649,0
BROWN-FORMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)278 846 600,00185 793 100,00548 580 200,3236 796 500,0013,219,86,733,4
MW-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA112 544 783,581 264 450,00382 870 547,871 092 527,741,086,40,398,9
NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA447 404 741,30-70 331 131,48378 981 362,584 456 136,441,0-6,31,2100,0
DIAGEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 172 600,2240 766 300,00373 420 400,005 026 000,003,812,31,469,2
PRZEDSIĘBIORSTWO "JANUS" SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 780 957,195 412 935,28335 990 911,71136 553,690,22,50,092,2
PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 247 869,88261 304 533,61332 270 555,69-19 320 804,00-5,1-7,4-5,830,6
ICE-FULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 906 495,3210 901 837,01238 542 091,131 845 321,945,316,90,868,8
MTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 031 809,7020 755 285,20197 954 571,26-10 667 247,06-13,3-51,4-5,474,1
JERZY ŁYSEK JOT-Ł PHU32 051 147,588 382 343,06186 139 664,606 363 358,5019,975,93,473,9
SCAWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 502 286,101 350 817,21175 879 581,38372 479,441,127,60,296,1
PANTA-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 289 885,1520 427 573,79152 283 946,59-4 236 005,01-6,3-20,7-2,869,6
POLSKIE HURTOWNIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 522 562,016 965 539,32151 655 114,92-6 787 518,41-11,4-97,4-4,588,3
MULTI-EX SPÓŁKA AKCYJNA57 729 859,80-1 867 496,89149 354 949,17-5 405 928,92-9,4289,5-3,6100,0
SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 455 317,042 907 088,21145 673 860,08179 028,920,96,20,185,8
SEZAM-FURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 212 823,773 465 289,45140 470 989,13161 338,660,64,70,188,1
DELIKATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 126 809,43-8 257 233,83133 230 362,35-4 109 198,85-8,949,8-3,1100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.