Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 984 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009879
31 marca 2010915
30 czerwca 2010934
30 września 2010949
31 grudnia 2010945
31 marca 2011938
30 czerwca 2011939
30 września 2011937
31 grudnia 2011946
31 marca 2012935
30 czerwca 2012969
30 września 2012974
31 grudnia 2012969
31 marca 2013970
30 czerwca 2013994
30 września 2013991
31 grudnia 2013984
31 marca 2014975
30 czerwca 2014984
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,2% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie25826,2%
śląskie11311,5%
wielkopolskie10410,6%
małopolskie848,5%
dolnośląskie707,1%
łódzkie575,8%
pomorskie555,6%
zachodniopomorskie394,0%
kujawsko-pomorskie343,5%
podkarpackie313,2%
lubuskie313,2%
lubelskie292,9%
świętokrzyskie232,3%
warmińsko-mazurskie222,2%
opolskie191,9%
podlaskie151,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (15,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52953,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25225,6%
spółki cywilne15515,8%
spółki jawne313,2%
spółki komandytowe80,8%
spółki komandytowo-akcyjne40,4%
spółki akcyjne30,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych83484,8%
własność prywatna krajowa pozostała596,0%
własność zagraniczna464,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej151,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej101,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,1% podmiotów) i od 10 do 49 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych92694,1%
od 10 do 49 zatrudnionych525,3%
od 50 do 249 zatrudnionych50,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)808 059 547,28-57 274 423,271 795 276 981,06119 198 931,5714,8-208,16,6107,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (899,2 mln zł) oraz MW-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (382,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA223 855 140,051 001 000,02899 247 869,75111 270 473,2649,71 000,012,499,6
MW-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA112 544 783,581 264 450,00382 870 547,871 092 527,741,086,40,398,9
NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA447 404 741,30-70 331 131,48378 981 362,584 456 136,441,0-6,31,2100,0
ANDA-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 419 865,499 747 433,08108 872 246,132 213 444,7413,522,72,040,6
NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 835 017,281 043 825,9425 304 954,73166 349,712,115,90,786,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.