Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 177 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200933 593
31 marca 201034 485
30 czerwca 201035 203
30 września 201035 763
31 grudnia 201036 205
31 marca 201136 366
30 czerwca 201136 269
30 września 201136 127
31 grudnia 201135 930
31 marca 201235 742
30 czerwca 201235 767
30 września 201235 867
31 grudnia 201235 969
31 marca 201335 843
30 czerwca 201335 916
30 września 201336 088
31 grudnia 201336 065
31 marca 201436 092
30 czerwca 201436 177
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,2% ogółu), łódzkie (10,6% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie10 18928,2%
łódzkie3 82910,6%
śląskie3 82810,6%
wielkopolskie3 5169,7%
małopolskie2 7947,7%
dolnośląskie2 3906,6%
pomorskie1 8335,1%
kujawsko-pomorskie1 3453,7%
podkarpackie1 2413,4%
zachodniopomorskie1 2093,3%
lubelskie1 0302,8%
świętokrzyskie6731,9%
lubuskie6221,7%
opolskie6121,7%
podlaskie5341,5%
warmińsko-mazurskie5321,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza20 86457,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9 14025,3%
spółki cywilne4 70313,0%
spółki jawne8982,5%
spółki komandytowe3100,9%
spółki akcyjne1290,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych540,1%
spółki komandytowo-akcyjne530,1%
spółdzielnie210,1%
przedstawicielstwa zagraniczne50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,9% podmiotów), własność zagraniczna (13,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29 26480,9%
własność zagraniczna4 78113,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 0532,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3651,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3330,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2310,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1260,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,9% podmiotów) i od 10 do 49 (4,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34 33694,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 5944,4%
od 50 do 249 zatrudnionych2050,6%
powyżej 250 zatrudnionych420,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (40,0 mld zł), sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (6,8 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (5,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4)29 763 348 711,9811 529 403 237,1960 705 641 775,771 925 818 986,726,516,73,261,3
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46)17 421 309 423,856 378 567 824,5340 048 609 361,55894 554 604,725,114,02,263,4
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43)2 688 448 493,53810 943 123,596 814 075 234,31117 879 444,834,414,51,769,8
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45)2 323 684 084,90795 048 867,904 990 822 892,78485 168 517,2520,961,09,765,8
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49)1 943 060 252,061 330 361 618,692 635 444 291,52148 302 485,427,611,25,631,5
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44)2 837 644 612,40778 928 690,592 252 248 629,9050 643 014,821,86,52,372,6
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42)1 485 881 246,75890 611 576,151 995 904 626,39152 467 049,3810,317,17,640,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 281 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (6,1 mld zł), Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA (5,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA (5,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 092 673 000,29548 431 000,004 227 193 000,0084 168 000,004,015,42,073,8
Grupa Kapitałowa TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 536 320 870,361 143 263 168,231 876 988 463,00138 993 742,769,112,27,425,6
ACP PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA734 920 000,25211 961 000,001 728 696 000,00-20 107 000,00-2,7-9,5-1,271,2
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA1 371 594 010,701 078 515 204,511 646 461 059,56115 349 051,748,410,77,021,4
LEK SPÓŁKA AKCYJNA908 238 085,74414 060 110,471 598 413 151,5422 616 660,412,55,51,454,4
Grupa Kapitałowa NEONET SPÓŁKA AKCYJNA370 283 055,93141 185 103,701 559 806 845,6113 029 844,653,59,20,861,9
Grupa Kapitałowa ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 987 834 000,001 319 246 000,261 531 462 000,00103 170 000,003,57,86,755,9
NEONET SPÓŁKA AKCYJNA337 768 582,23141 326 433,701 516 327 556,3214 435 589,664,310,21,058,2
ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 330 609 000,00585 784 000,001 445 587 000,0029 069 000,261,35,02,074,9
GSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 140 000,00269 282 000,291 314 198 000,0017 250 000,003,96,41,338,7
Grupa Kapitałowa MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)319 872 786,1743 430 589,001 214 241 290,028 742 360,412,720,10,786,4
MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)321 040 041,2650 354 894,821 175 194 923,555 612 170,511,811,20,584,3
PHOENIX PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)315 999 434,5591 897 949,881 089 697 421,31-3 788 605,71-1,2-4,1-0,470,9
PHILIPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ451 011 000,00177 861 700,001 030 247 100,186 344 400,001,43,60,660,6
Grupa Kapitałowa CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA303 957 390,2673 880 219,851 023 087 460,506 201 638,212,08,40,675,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.