Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza151 32060,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością52 39420,8%
spółki cywilne36 64414,6%
spółki jawne6 5832,6%
spółki komandytowe1 6290,6%
spółki akcyjne1 0230,4%
spółdzielnie7300,3%
przedstawicielstwa zagraniczne3350,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych3080,1%
spółki komandytowo-akcyjne2880,1%
pozostałe620,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (67,5% największych podmiotów), spółki akcyjne (17,4% największych podmiotów) oraz spółki jawne (6,4% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23267,5%
spółki akcyjne31817,4%
spółki jawne1176,4%
indywidualna działalność gospodarcza723,9%
spółki komandytowe492,7%
spółki komandytowo-akcyjne120,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.