Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,
  • robotów do linii produkcyjnych,
  • przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,
  • pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory,
  • pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem  górnictwa, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego),  handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
  • przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep, włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
  • sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 45.31.Z,
  • sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 45.40.Z,
  • sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 914 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 010
31 marca 20103 112
30 czerwca 20103 167
30 września 20103 256
31 grudnia 20103 313
31 marca 20113 350
30 czerwca 20113 371
30 września 20113 416
31 grudnia 20113 484
31 marca 20123 525
30 czerwca 20123 572
30 września 20123 614
31 grudnia 20123 665
31 marca 20133 700
30 czerwca 20133 763
30 września 20133 795
31 grudnia 20133 819
31 marca 20143 837
30 czerwca 20143 914
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (17,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,4% ogółu).

mazowieckie75619,3%
śląskie66417,0%
wielkopolskie44811,4%
dolnośląskie39210,0%
małopolskie3258,3%
pomorskie2967,6%
łódzkie2175,5%
kujawsko-pomorskie1694,3%
zachodniopomorskie1253,2%
podkarpackie1142,9%
świętokrzyskie822,1%
lubelskie802,0%
lubuskie741,9%
warmińsko-mazurskie671,7%
opolskie551,4%
podlaskie501,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 02451,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 25031,9%
spółki cywilne41610,6%
spółki jawne1233,1%
spółki komandytowe481,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych280,7%
spółki akcyjne210,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,5% podmiotów), własność zagraniczna (9,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 15080,5%
własność zagraniczna3839,8%
własność prywatna krajowa pozostała1333,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1102,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych701,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej320,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,4% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 57691,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2987,6%
od 50 do 249 zatrudnionych370,9%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)3 249 749 752,011 718 707 844,235 659 772 905,43255 807 876,027,914,94,547,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 79 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JOHN DEERE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (498,1 mln zł), UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH "EL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (412,9 mln zł) oraz TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME S.A. ODDZIAŁ W POLSCE (366,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JOHN DEERE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)124 426 735,00102 901 208,00498 105 816,0028 754 760,3923,127,95,817,3
UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH "EL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 680 197,844 661 413,41412 905 089,21736 468,630,515,80,296,6
TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME S.A. ODDZIAŁ W POLSCE (*)184 019 312,48184 019 312,14366 062 917,444 825 948,932,62,61,30,0
ATLAS COPCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 628 112,9347 062 522,30238 653 629,2615 246 309,7318,932,46,441,6
SANDVIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 802 000,0053 668 800,00184 454 000,266 660 500,006,612,43,646,8
JUNGHEINRICH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 810 667,1635 476 543,26183 125 025,6410 295 445,677,429,05,674,6
MULTIVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 685 626,7555 968 213,10158 545 427,029 258 467,1413,516,55,818,5
TOYOTA MATERIAL HANDLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)199 369 078,5083 942 029,87153 784 829,5912 528 913,966,314,98,257,9
BHU SPÓŁKA AKCYJNA74 654 111,6331 929 042,71144 421 756,63279 072,720,40,90,257,2
HONEYWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 657 553,4757 565 795,84124 293 636,665 146 055,196,58,94,127,7
CARRIER CHŁODNICTWO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 636 902,0928 315 071,15116 695 207,222 633 723,255,19,32,345,2
BOSCH REXROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 103 248,4875 805 007,50116 431 913,435 674 392,926,07,54,920,3
SERVICE TRADING MARINE LTD - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 500 786,7846 805 683,93115 169 219,1320 387 091,5522,543,617,748,3
SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 125 016,2934 081 632,61114 825 350,38-2 178 086,64-3,1-6,4-1,951,4
Grupa Kapitałowa SERVICE TRADING MARINE LTD - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 765 613,5186 879 515,27112 584 727,4126 335 437,7425,930,323,414,6
FESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 848 789,3341 982 817,31112 003 643,028 591 776,4415,420,57,724,8
WILO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 945 700,0010 884 500,0093 846 100,317 099 700,0027,465,27,658,1
PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA57 168 228,1642 354 957,1789 742 522,263 958 881,596,99,44,425,9
Grupa Kapitałowa NAVIMOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 248 797,6169 636 713,6788 523 517,3714 129 420,3311,220,316,044,8
PROMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 935 955,8240 872 160,3286 361 817,296 304 799,8211,915,47,322,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.