Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 02451,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 25031,9%
spółki cywilne41610,6%
spółki jawne1233,1%
spółki komandytowe481,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych280,7%
spółki akcyjne210,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (86,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (10,1% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6886,1%
spółki akcyjne810,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych22,5%
spółki jawne11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.