Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,5% podmiotów), własność zagraniczna (9,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 15080,5%
własność zagraniczna3839,8%
własność prywatna krajowa pozostała1333,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1102,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych701,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej320,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (57,0% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (21,5% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,1% największych podmiotów).

własność zagraniczna4557,0%
własność krajowych osób fizycznych1721,5%
własność prywatna krajowa pozostała810,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej33,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych33,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,3%
własność państwowych osób prawnych11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (65,8% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (11,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (10,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 130 193 173,19 zł65,8%
własność prywatna krajowa pozostała205 055 430,94 zł11,9%
własność krajowych osób fizycznych176 020 593,37 zł10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych104 017 759,00 zł6,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej37 173 757,41 zł2,2%
własność państwowych osób prawnych31 929 042,71 zł1,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20 177 207,73 zł1,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej14 140 879,88 zł0,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.