Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (17,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,4% ogółu).

mazowieckie75619,3%
śląskie66417,0%
wielkopolskie44811,4%
dolnośląskie39210,0%
małopolskie3258,3%
pomorskie2967,6%
łódzkie2175,5%
kujawsko-pomorskie1694,3%
zachodniopomorskie1253,2%
podkarpackie1142,9%
świętokrzyskie822,1%
lubelskie802,0%
lubuskie741,9%
warmińsko-mazurskie671,7%
opolskie551,4%
podlaskie501,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubelskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (44,3% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 79 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3544,3%
śląskie1113,9%
wielkopolskie78,9%
małopolskie78,9%
pomorskie67,6%
dolnośląskie33,8%
łódzkie33,8%
lubelskie33,8%
zachodniopomorskie22,5%
opolskie11,3%
podlaskie11,3%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podkarpackie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.