Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 914 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 010
31 marca 20103 112
30 czerwca 20103 167
30 września 20103 256
31 grudnia 20103 313
31 marca 20113 350
30 czerwca 20113 371
30 września 20113 416
31 grudnia 20113 484
31 marca 20123 525
30 czerwca 20123 572
30 września 20123 614
31 grudnia 20123 665
31 marca 20133 700
30 czerwca 20133 763
30 września 20133 795
31 grudnia 20133 819
31 marca 20143 837
30 czerwca 20143 914
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.