Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 28 572 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200926 027
31 marca 201026 829
30 czerwca 201027 491
30 września 201028 010
31 grudnia 201028 230
31 marca 201128 276
30 czerwca 201128 116
30 września 201127 927
31 grudnia 201127 546
31 marca 201227 429
30 czerwca 201227 520
30 września 201227 529
31 grudnia 201227 586
31 marca 201327 591
30 czerwca 201327 799
30 września 201328 000
31 grudnia 201328 100
31 marca 201428 419
30 czerwca 201428 572
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz wielkopolskie (12,4% ogółu).

mazowieckie5 21018,2%
śląskie3 71313,0%
wielkopolskie3 53112,4%
małopolskie2 4628,6%
dolnośląskie1 9196,7%
łódzkie1 7466,1%
pomorskie1 5285,3%
świętokrzyskie1 4355,0%
kujawsko-pomorskie1 3284,6%
podkarpackie1 1774,1%
lubelskie1 0983,8%
zachodniopomorskie9143,2%
lubuskie6822,4%
podlaskie6152,2%
opolskie6082,1%
warmińsko-mazurskie6062,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22 87480,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 85210,0%
spółki cywilne2 2057,7%
spółki jawne3231,1%
spółki komandytowe1310,5%
spółki komandytowo-akcyjne950,3%
spółki akcyjne630,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych250,1%
spółdzielnie30,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,0% podmiotów), własność zagraniczna (2,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych26 86794,0%
własność zagraniczna6772,4%
własność prywatna krajowa pozostała5882,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1870,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1120,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej640,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej610,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27 49496,2%
od 10 do 49 zatrudnionych8342,9%
od 50 do 249 zatrudnionych2350,8%
powyżej 250 zatrudnionych90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (38,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1)14 565 892 504,264 387 340 763,3441 225 445 077,37961 952 441,706,621,92,369,9
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11)13 176 589 781,203 888 274 204,3038 302 218 077,61889 541 067,906,822,92,370,5
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19)1 389 302 723,06499 066 559,042 923 226 999,7672 411 373,805,214,52,564,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 235 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł) oraz MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 718 261,10300 423 089,603 310 330 005,51244 455 731,3046,881,47,442,5
Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ774 179 500,00176 758 000,002 165 679 300,3946 959 000,006,126,62,277,2
MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 779 800,00185 956 500,002 077 987 100,4146 701 500,006,125,12,375,6
SKODA AUTO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA376 301 275,0658 990 029,661 929 227 195,7218 787 196,315,031,91,084,3
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)503 097 000,0040 521 000,001 909 530 000,0016 956 000,273,441,80,992,0
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ311 641 989,0022 312 976,321 856 797 694,0022 262 976,007,199,81,292,8
RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 841 894,4534 093 755,001 766 938 489,0018 809 274,007,955,21,185,6
GENERAL MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ595 999 323,4270 499 199,441 414 847 654,9338 590 711,326,554,72,788,2
PEUGEOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 293 000,1067 875 400,931 046 358 770,554 587 640,781,36,80,480,5
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA224 366 870,0328 814 153,941 026 684 048,944 952 832,602,217,20,587,2
HONDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)206 594 100,00126 731 400,241 013 791 800,007 295 100,003,55,80,738,7
CITROEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ250 231 880,8138 005 167,34927 177 476,334 363 234,881,711,50,584,8
MAN TRUCK & BUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ261 911 409,9653 684 565,13897 389 976,70-9 815 537,70-3,8-18,3-1,179,5
KIA MOTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ273 469 836,19-28 667 329,08837 974 684,1627 553 289,3110,1-96,13,3100,0
MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)215 356 700,2950 404 300,00733 862 000,0031 904 300,0014,863,34,476,6
SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA248 328 000,00109 488 000,00686 242 000,0017 341 000,167,015,82,555,9
HYUNDAI MOTOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ346 960 816,26118 819 323,47654 900 596,3218 076 244,185,215,22,865,8
VOLVO AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 651 000,0025 006 000,13639 228 000,005 055 000,003,320,20,883,7
KPI RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ162 011 869,6037 758 715,80621 516 578,9012 102 255,407,532,12,076,7
IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ280 779 736,1974 619 412,84400 781 618,2010 479 359,103,714,02,673,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.