Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,
  • naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
  • hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,
  • mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 135 656 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009126 913
31 marca 2010128 664
30 czerwca 2010131 516
30 września 2010133 821
31 grudnia 2010135 145
31 marca 2011135 289
30 czerwca 2011134 253
30 września 2011133 951
31 grudnia 2011132 475
31 marca 2012131 334
30 czerwca 2012131 849
30 września 2012131 919
31 grudnia 2012131 990
31 marca 2013131 305
30 czerwca 2013132 843
30 września 2013133 823
31 grudnia 2013133 652
31 marca 2014134 210
30 czerwca 2014135 656
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie21 51215,9%
śląskie16 64312,3%
wielkopolskie15 79811,6%
małopolskie11 6878,6%
dolnośląskie10 4587,7%
łódzkie8 4096,2%
pomorskie7 6585,6%
kujawsko-pomorskie6 5014,8%
lubelskie6 3294,7%
podkarpackie6 0414,5%
zachodniopomorskie5 7714,3%
świętokrzyskie4 7753,5%
lubuskie3 9452,9%
warmińsko-mazurskie3 5122,6%
opolskie3 3302,5%
podlaskie3 2872,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,3% podmiotów), spółki cywilne (9,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza115 77485,3%
spółki cywilne12 3619,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 8144,3%
spółki jawne1 1470,8%
spółki komandytowe2380,2%
spółki akcyjne1190,1%
spółki komandytowo-akcyjne1090,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych460,0%
spółdzielnie430,0%
stowarzyszenia30,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych131 90697,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 6341,2%
własność zagraniczna1 2310,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2920,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2650,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1450,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1440,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe180,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych132 40697,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2 8722,1%
od 50 do 249 zatrudnionych3580,3%
powyżej 250 zatrudnionych200,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (41,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)21 511 883 375,087 316 750 782,7255 293 128 318,851 504 182 778,567,020,62,766,0
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1)14 565 892 504,264 387 340 763,3441 225 445 077,37961 952 441,706,621,92,369,9
Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3)6 107 107 716,362 655 871 061,2012 493 621 108,39512 613 976,328,419,34,156,5
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2)756 231 880,77264 972 442,751 474 772 068,0926 432 062,123,510,01,865,0
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4)82 651 273,698 566 515,4399 290 065,003 184 298,423,937,23,289,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 342 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), Grupa Kapitałowa INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 718 261,10300 423 089,603 310 330 005,51244 455 731,3046,881,47,442,5
Grupa Kapitałowa INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA1 322 301 000,00244 968 000,002 413 008 000,0063 683 000,264,826,02,681,5
Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ774 179 500,00176 758 000,002 165 679 300,3946 959 000,006,126,62,277,2
INTER CARSSPÓŁKA AKCYJNA1 277 225 000,00525 132 000,002 133 050 000,1446 004 000,003,68,82,258,9
MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 779 800,00185 956 500,002 077 987 100,4146 701 500,006,125,12,375,6
SKODA AUTO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA376 301 275,0658 990 029,661 929 227 195,7218 787 196,315,031,91,084,3
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)503 097 000,0040 521 000,001 909 530 000,0016 956 000,273,441,80,992,0
VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 072 712 000,20525 336 000,001 873 609 000,00190 219 000,0017,736,210,251,0
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ311 641 989,0022 312 976,321 856 797 694,0022 262 976,007,199,81,292,8
RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 841 894,4534 093 755,001 766 938 489,0018 809 274,007,955,21,185,6
GENERAL MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ595 999 323,4270 499 199,441 414 847 654,9338 590 711,326,554,72,788,2
PEUGEOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 293 000,1067 875 400,931 046 358 770,554 587 640,781,36,80,480,5
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA224 366 870,0328 814 153,941 026 684 048,944 952 832,602,217,20,587,2
HONDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)206 594 100,00126 731 400,241 013 791 800,007 295 100,003,55,80,738,7
CITROEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ250 231 880,8138 005 167,34927 177 476,334 363 234,881,711,50,584,8
MAN TRUCK & BUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ261 911 409,9653 684 565,13897 389 976,70-9 815 537,70-3,8-18,3-1,179,5
KIA MOTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ273 469 836,19-28 667 329,08837 974 684,1627 553 289,3110,1-96,13,3100,0
MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)215 356 700,2950 404 300,00733 862 000,0031 904 300,0014,863,34,476,6
Grupa Kapitałowa FOTA SPÓŁKA AKCYJNA400 604 000,00142 137 000,18731 039 000,00-8 800 000,00-2,2-6,2-1,264,5
SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA248 328 000,00109 488 000,00686 242 000,0017 341 000,167,015,82,555,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.