Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 871 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200926 719
31 marca 201026 754
30 czerwca 201026 764
30 września 201026 782
31 grudnia 201026 819
31 marca 201126 743
30 czerwca 201126 786
30 września 201126 796
31 grudnia 201126 906
31 marca 201226 867
30 czerwca 201226 880
30 września 201226 886
31 grudnia 201226 865
31 marca 201326 813
30 czerwca 201326 823
30 września 201326 835
31 grudnia 201326 858
31 marca 201426 865
30 czerwca 201426 871
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 9 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to ochrona przeciwpożarowa (61,9% podmiotów), kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (26,9% podmiotów) oraz kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (5,2% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 3 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Największa podklasa PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (55,6% największych podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.