Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,9% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz lubelskie (9,1% ogółu).

mazowieckie3 46212,9%
wielkopolskie2 75910,3%
lubelskie2 4589,1%
łódzkie2 1548,0%
małopolskie2 1037,8%
podkarpackie1 9237,2%
śląskie1 7756,6%
dolnośląskie1 5105,6%
kujawsko-pomorskie1 4525,4%
świętokrzyskie1 2854,8%
pomorskie1 2204,5%
warmińsko-mazurskie1 1054,1%
podlaskie1 0684,0%
zachodniopomorskie1 0403,9%
opolskie8823,3%
lubuskie6752,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
łódzkie
małopolskie
podkarpackie
śląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
zachodniopomorskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 9 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie9100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.