Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (57,2 mld zł), AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (2,0 mld zł) oraz POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (772,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA8 393 936 861,581 806 351 077,3857 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA1 039 168 450,01274 274 447,732 016 426 694,47125 573 163,5112,145,86,273,6
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI249 843 582,6633 717 889,47772 753 064,91-770 599,73-0,3-2,3-0,186,5
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU968 934 206,92461 113,24439 848 433,516 152,570,01,30,0100,0
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO320 903 712,29230 561 365,45314 369 131,7220 148 359,706,38,76,428,2
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH2 269 299 223,572 144 783 246,66195 285 149,80-110 788 069,04-4,9-5,2-56,75,5
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI12 605 327,139 002 265,5818 251 326,172 021 590,4016,022,511,128,6
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI37 759 931,121 513 427,3216 501 650,76-495 434,88-1,3-32,7-3,096,0
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ35 188 253,1632 946 819,4315 505 891,98-1 573 096,87-4,5-4,8-10,26,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.