Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (60,3% podmiotów), organy władzy, administracji rządowej (11,1% podmiotów) oraz wspólnoty samorządowe (10,9% podmiotów).

stowarzyszenia16 20260,3%
organy władzy, administracji rządowej2 97511,1%
wspólnoty samorządowe2 92410,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 69610,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne7642,8%
państwowe jednostki organizacyjne6052,3%
sądy i trybunały3221,2%
organy kontroli państwowej i ochrony prawa1330,5%
indywidualna działalność gospodarcza830,3%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne780,3%
pozostałe890,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

stowarzyszenia
organy władzy, administracji rządowej
wspólnoty samorządowe
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
państwowe jednostki organizacyjne
sądy i trybunały
organy kontroli państwowej i ochrony prawa
indywidualna działalność gospodarcza
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (100,0% największych podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne9100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.