Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 1 118 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (4,9 mld zł), AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (4,3 mld zł) oraz BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,9 mld zł).

GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA4 900 569 000,00 zł4,4%
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 317 055 900,00 zł3,9%
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00 zł3,5%
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,00 zł3,0%
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,32 zł2,8%
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00 zł2,6%
GREEN HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 336 767 300,00 zł2,1%
INTER IKEA CENTRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 804 726 200,00 zł1,6%
POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA1 645 512 000,00 zł1,5%
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 619 897 000,00 zł1,5%
pozostałe81 698 156 466,46 zł73,3%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), GREEN HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (934,5 mln zł) oraz POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (920,0 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł), BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł) oraz SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł).

STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 019 330 999,96 zł4,4%
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 751 456 000,00 zł4,1%
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 671 690 400,00 zł4,0%
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA3 499 251 000,00 zł3,8%
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 805 672 000,00 zł2,0%
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 330 040 000,00 zł1,4%
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 090 075 000,00 zł1,2%
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA906 460 000,00 zł1,0%
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA881 439 960,85 zł1,0%
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA806 058 000,00 zł0,9%
pozostałe70 183 314 314,58 zł76,3%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (240,2 mln zł), BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (226,3 mln zł) oraz STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (194,4 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.