Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych378 44595,3%
własność prywatna krajowa pozostała9 0972,3%
własność zagraniczna4 5651,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8090,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 0910,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8900,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej7750,2%
własność samorządowa2560,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych880,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej660,0%
pozostałe1550,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (46,2% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (20,3% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (11,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych51646,2%
własność prywatna krajowa pozostała22720,3%
własność zagraniczna12711,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej706,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych464,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej393,5%
własność państwowych osób prawnych171,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,8%
pozostałe242,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (26,5% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (24,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (15,2% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych10 193 099 067,97 zł26,5%
własność prywatna krajowa pozostała9 285 124 504,75 zł24,1%
własność zagraniczna5 864 007 984,02 zł15,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4 571 925 775,80 zł11,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 730 356 930,39 zł9,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 696 825 938,33 zł4,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 337 520 671,55 zł3,5%
własność skarbu państwa634 880 173,89 zł1,6%
własność państwowych osób prawnych351 562 351,03 zł0,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej324 491 277,49 zł0,8%
pozostałe541 686 330 zł1,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.