Podsumowanie

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp.

Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie. Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 29 473 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200928 508
31 marca 201028 711
30 czerwca 201029 565
30 września 201030 069
31 grudnia 201029 817
31 marca 201130 177
30 czerwca 201129 862
30 września 201129 974
31 grudnia 201129 222
31 marca 201229 187
30 czerwca 201229 664
30 września 201229 589
31 grudnia 201228 835
31 marca 201328 626
30 czerwca 201329 357
30 września 201329 578
31 grudnia 201328 853
31 marca 201428 834
30 czerwca 201429 473
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,0% ogółu), małopolskie (11,0% ogółu) oraz mazowieckie (10,6% ogółu).

śląskie4 40715,0%
małopolskie3 23711,0%
mazowieckie3 11810,6%
dolnośląskie3 08510,5%
wielkopolskie2 8399,6%
pomorskie2 4578,3%
zachodniopomorskie1 5635,3%
kujawsko-pomorskie1 5335,2%
łódzkie1 4845,0%
podkarpackie1 0303,5%
świętokrzyskie1 0173,5%
lubelskie9853,3%
warmińsko-mazurskie8412,9%
lubuskie6562,2%
podlaskie6372,2%
opolskie5842,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21 51173,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 66312,4%
spółki cywilne3 04210,3%
spółki jawne3521,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach2700,9%
spółki akcyjne2190,7%
spółki komandytowe1450,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych770,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne590,2%
spółdzielnie500,2%
pozostałe850,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych27 05091,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 2144,1%
własność zagraniczna4651,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1720,6%
własność samorządowa1700,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1230,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1200,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej650,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,1%
własność państwowych osób prawnych200,1%
pozostałe480,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,5% podmiotów) i od 10 do 49 (7,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26 68490,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2 1807,4%
od 50 do 249 zatrudnionych5361,8%
powyżej 250 zatrudnionych730,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (28,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)38 469 213 995,919 369 741 106,3239 485 715 960,351 542 660 555,024,016,53,975,6
Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)30 065 925 802,825 937 326 780,8528 403 341 448,15993 398 658,543,316,73,580,3
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)5 751 454 030,022 675 499 826,337 272 607 788,14319 261 541,535,611,94,453,5
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)2 651 834 163,07756 914 499,143 809 766 724,06230 000 354,958,730,46,071,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 420 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (4,4 mld zł), STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł) oraz BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA4 067 239 000,31680 405 000,004 430 269 000,00267 409 000,006,639,36,083,3
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,67549 038 840,234 019 330 999,96194 408 048,156,335,44,882,3
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00642 735 000,003 751 456 000,00226 283 000,235,935,26,083,3
Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 427 851 000,28447 501 000,001 581 632 000,0036 557 000,002,68,22,368,7
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "POL-AQUA" SPÓŁKA AKCYJNA822 252 000,00240 697 000,001 309 677 000,00-286 511 999,76-34,8-119,0-21,970,7
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA434 651 000,00106 460 000,17806 058 000,0010 071 000,002,39,51,375,5
HERMANN KIRCHNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 576 508,5177 906 396,79735 214 266,5045 125 031,9916,057,96,172,3
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ333 238 695,81115 424 343,33723 525 115,016 808 699,272,05,90,965,4
BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA399 961 306,46155 604 330,00715 783 262,0028 279 865,007,118,24,061,1
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA545 560 375,5289 377 399,61688 734 425,558 502 220,351,69,51,283,6
HEILIT+WOERNER BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 668 473,58133 804 497,58657 260 748,9491 336 941,8625,168,313,963,3
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 317 055 900,00246 858 600,39596 934 100,00159 294 200,003,764,526,794,3
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)334 743 440,35160 806 368,69560 525 186,9389 264,700,00,10,052,0
DRAGADOS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (*)274 107 390,30-23 038 595,32555 305 059,683 913 890,351,4-17,00,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 639 859,6761 115 028,38523 958 584,708 557 464,513,814,01,673,0
HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA343 850 000,00-66 851 000,00496 576 000,3740 811 000,0011,9-61,18,2100,0
Grupa Kapitałowa TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA754 365 000,00404 192 000,00491 163 000,2432 604 000,004,38,16,646,4
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA174 002 296,2677 381 442,20450 026 963,7420 722 790,0111,926,84,655,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 441 957,43114 160 529,01427 079 950,5460 008 966,3531,252,614,140,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.