Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 325 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 603
31 marca 20105 943
30 czerwca 20106 217
30 września 20106 393
31 grudnia 20106 449
31 marca 20116 562
30 czerwca 20116 697
30 września 20116 773
31 grudnia 20116 757
31 marca 20126 827
30 czerwca 20126 973
30 września 20127 012
31 grudnia 20126 955
31 marca 20136 985
30 czerwca 20137 158
30 września 20137 227
31 grudnia 20137 178
31 marca 20147 211
30 czerwca 20147 325
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,6% ogółu), śląskie (12,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie99613,6%
śląskie93112,7%
wielkopolskie81011,1%
dolnośląskie6318,6%
małopolskie6048,2%
pomorskie5647,7%
łódzkie4366,0%
kujawsko-pomorskie3715,1%
zachodniopomorskie3554,8%
lubelskie3484,8%
podkarpackie3244,4%
świętokrzyskie2183,0%
warmińsko-mazurskie2152,9%
lubuskie1992,7%
podlaskie1692,3%
opolskie1542,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 36473,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 05014,3%
spółki cywilne4886,7%
spółki jawne1552,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1071,5%
spółki akcyjne711,0%
spółki komandytowe490,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych140,2%
spółki komandytowo-akcyjne90,1%
spółdzielnie80,1%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 76692,4%
własność prywatna krajowa pozostała2964,0%
własność zagraniczna891,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych490,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej350,5%
własność samorządowa220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej220,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,2%
własność państwowych osób prawnych110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,1%
pozostałe120,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,9% podmiotów) i od 10 do 49 (10,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 36886,9%
od 10 do 49 zatrudnionych77210,5%
od 50 do 249 zatrudnionych1602,2%
powyżej 250 zatrudnionych250,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (4,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)5 751 454 030,022 675 499 826,337 272 607 788,14319 261 541,535,611,94,453,5
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21)3 668 794 201,841 734 361 827,474 392 854 430,17177 333 934,454,810,24,052,7
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22)2 082 659 828,18941 137 998,862 879 753 357,97141 927 607,086,815,14,954,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 112 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1,6 mld zł), HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1,1 mld zł) oraz 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (307,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 427 851 000,28447 501 000,001 581 632 000,0036 557 000,002,68,22,368,7
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA184 754 000,00110 763 000,00307 420 000,1624 719 000,0013,422,38,040,1
ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 218 010,1435 020 708,05247 326 578,522 846 356,102,28,11,272,5
SPRINT SPÓŁKA AKCYJNA91 322 991,1924 044 509,54188 283 940,093 475 067,103,814,51,973,7
ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 130 687,8529 058 494,05184 267 568,3311 198 101,4813,838,56,164,2
Grupa Kapitałowa TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA205 190 000,00109 494 000,27174 336 000,0015 641 000,007,614,39,046,6
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 525 626,5472 803 019,00157 672 520,3312 567 413,356,417,38,062,8
BUDOWNICTWO NAFTOWE "NAFTOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 043 986,6845 082 042,15152 027 131,3825 381 761,5433,856,316,739,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ169 259 749,2973 114 927,29149 315 146,6113 449 138,888,018,49,056,8
ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA95 301 452,8729 196 125,07148 091 701,358 857 509,489,330,36,069,4
SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA117 247 126,1451 241 574,40146 127 112,4812 324 670,0710,524,18,456,3
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 755 112,9612 895 238,87144 495 847,741 820 365,973,014,11,378,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 341 557,4558 161 447,45144 172 728,8014 075 489,7112,124,29,850,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 131 329,3756 558 883,44144 171 246,7713 121 727,4611,523,29,150,4
TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 779 000,0044 430 000,00136 133 000,17-11 248 000,00-11,4-25,3-8,355,0
BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 659 279,1413 143 622,42135 738 285,99-15 703 285,87-14,6-119,5-11,687,8
ENERGOPOL - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA135 950 000,0062 679 000,00127 763 000,005 673 000,214,29,14,453,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 211 000,0011 980 000,19117 928 000,001 516 000,003,912,71,369,5
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "GAZOPOL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 477 337,4610 471 756,98116 633 740,554 454 865,6511,042,53,874,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.