Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 782 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 812
31 marca 20103 081
30 czerwca 20103 277
30 września 20103 395
31 grudnia 20103 422
31 marca 20113 494
30 czerwca 20113 605
30 września 20113 652
31 grudnia 20113 611
31 marca 20123 639
30 czerwca 20123 731
30 września 20123 714
31 grudnia 20123 639
31 marca 20133 638
30 czerwca 20133 753
30 września 20133 775
31 grudnia 20133 699
31 marca 20143 714
30 czerwca 20143 782
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (12,9% ogółu), mazowieckie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

śląskie48812,9%
mazowieckie48512,8%
wielkopolskie41110,9%
małopolskie3539,3%
dolnośląskie3368,9%
pomorskie2727,2%
łódzkie2466,5%
kujawsko-pomorskie1854,9%
podkarpackie1784,7%
zachodniopomorskie1744,6%
lubelskie1714,5%
świętokrzyskie1153,0%
lubuskie1052,8%
warmińsko-mazurskie972,6%
opolskie842,2%
podlaskie822,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 80874,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością48412,8%
spółki cywilne2135,6%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1072,8%
spółki jawne892,4%
spółki akcyjne280,7%
spółki komandytowe280,7%
spółdzielnie60,2%
wspólnoty samorządowe60,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
pozostałe80,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 49792,5%
własność prywatna krajowa pozostała1594,2%
własność zagraniczna320,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,6%
własność samorządowa220,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,2%
własność państwowych osób prawnych50,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,5% podmiotów) i od 10 do 49 (11,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 23585,5%
od 10 do 49 zatrudnionych43911,6%
od 50 do 249 zatrudnionych992,6%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21)3 668 794 201,841 734 361 827,474 392 854 430,17177 333 934,454,810,24,052,7
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)3 668 794 201,841 734 361 827,474 392 854 430,17177 333 934,454,810,24,052,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 67 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1,6 mld zł), HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1,1 mld zł) oraz ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (184,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 427 851 000,28447 501 000,001 581 632 000,0036 557 000,002,68,22,368,7
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
ZAKŁAD REMONTOWY URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 130 687,8529 058 494,05184 267 568,3311 198 101,4813,838,56,164,2
Grupa Kapitałowa TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA205 190 000,00109 494 000,27174 336 000,0015 641 000,007,614,39,046,6
BUDOWNICTWO NAFTOWE "NAFTOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 043 986,6845 082 042,15152 027 131,3825 381 761,5433,856,316,739,9
BUDOWNICTWO URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH GAZOBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 659 279,1413 143 622,42135 738 285,99-15 703 285,87-14,6-119,5-11,687,8
ENERGOPOL - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA135 950 000,0062 679 000,00127 763 000,005 673 000,214,29,14,453,9
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "GAZOPOL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 477 337,4610 471 756,98116 633 740,554 454 865,6511,042,53,874,1
Grupa Kapitałowa WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA101 404 722,3424 349 088,88114 440 861,48-354 067,83-0,4-1,5-0,376,0
WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA93 773 986,3322 499 589,05106 687 067,70753 092,490,83,40,776,0
TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA162 011 000,00101 164 000,00104 446 000,199 611 000,005,99,59,237,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "MACHNIK" MACHNIK KRZYSZTOF71 892 295,3436 814 074,16104 120 033,0915 895 892,2322,143,215,348,8
MELBUD SPÓŁKA AKCYJNA69 389 292,6544 505 703,65103 640 118,9710 237 840,3414,823,09,935,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "METRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 033 000,0020 471 000,0091 326 000,212 866 000,003,514,03,175,1
JT ZAKŁAD BUDOWY GAZOCIĄGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 399 150,2932 135 803,2685 584 022,621 508 050,612,54,71,847,7
GAZOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA67 017 910,4919 413 408,3084 682 859,691 281 605,761,96,61,571,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 145 141,0736 531 563,1184 658 458,9316 174 573,4627,444,319,138,2
TAHAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 964 000,0530 174 064,1878 929 752,078 194 300,5812,427,210,454,3
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 552 349,522 630 049,4278 145 594,451 549 109,685,258,92,091,1
KAN-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 079 917,61-43 547 868,9977 255 048,99-3 366 765,60-3,27,7-4,4100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.