Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 237 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 721
31 marca 201013 297
30 czerwca 201013 159
30 września 201013 064
31 grudnia 201012 899
31 marca 201112 731
30 czerwca 201111 562
30 września 201111 307
31 grudnia 201110 888
31 marca 201210 748
30 czerwca 201210 756
30 września 201210 709
31 grudnia 201210 602
31 marca 201310 535
30 czerwca 201310 479
30 września 201310 465
31 grudnia 201310 267
31 marca 201410 205
30 czerwca 201410 237
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,4% ogółu), dolnośląskie (14,9% ogółu) oraz małopolskie (13,6% ogółu).

śląskie1 98819,4%
dolnośląskie1 52914,9%
małopolskie1 38913,6%
pomorskie1 15211,3%
wielkopolskie8588,4%
zachodniopomorskie7807,6%
kujawsko-pomorskie6216,1%
mazowieckie4344,2%
łódzkie3533,4%
świętokrzyskie3283,2%
warmińsko-mazurskie2612,5%
lubuskie1471,4%
podlaskie1231,2%
podkarpackie1121,1%
opolskie900,9%
lubelskie720,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,9% podmiotów), spółki cywilne (17,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 95467,9%
spółki cywilne1 80617,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 13211,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach1631,6%
spółki jawne530,5%
spółki akcyjne450,4%
spółki komandytowe330,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,2%
spółdzielnie200,2%
spółki komandytowo-akcyjne80,1%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 22690,1%
własność prywatna krajowa pozostała6516,4%
własność zagraniczna1271,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej520,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych520,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej340,3%
własność samorządowa290,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,0%
pozostałe160,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 79095,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3373,3%
od 50 do 249 zatrudnionych930,9%
powyżej 250 zatrudnionych170,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (2,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)2 651 834 163,07756 914 499,143 809 766 724,06230 000 354,958,730,46,071,5
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99)1 744 867 047,94568 545 207,422 369 575 648,83139 946 481,548,024,65,967,4
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91)906 967 115,13188 369 291,721 440 191 075,2390 053 873,419,947,86,379,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 67 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA (496,6 mln zł), Grupa Kapitałowa FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (286,3 mln zł) oraz FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (262,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA343 850 000,00-66 851 000,00496 576 000,3740 811 000,0011,9-61,18,2100,0
Grupa Kapitałowa FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ459 850 495,2339 455 808,40286 313 715,1817 140 210,993,743,46,091,4
FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ408 441 252,2532 063 624,30262 408 802,3116 320 703,284,050,96,292,2
ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA124 328 599,5153 213 684,80224 895 196,8214 764 316,0811,927,86,657,2
HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA129 488 274,4927 357 442,38202 146 745,014 186 676,673,215,32,178,9
DYWIDAG BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE89 133 202,860,00167 282 917,3924 802 277,2327,80,014,8100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 121 975,1427 081 391,89162 508 684,2214 107 299,0425,152,18,751,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA88 422 531,8738 143 395,19132 146 631,898 972 041,9110,223,56,856,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA93 590 257,3025 239 288,90124 136 067,864 879 155,755,219,33,973,0
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA71 559 612,2230 616 599,89121 080 261,548 000 362,3211,226,16,657,2
Grupa Kapitałowa TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA44 917 268,3514 400 049,98108 463 482,555 414 404,1612,137,65,067,9
GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI45 548 416,3120 054 569,75101 522 167,406 928 425,2015,234,66,856,0
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA38 180 201,8214 485 138,1695 851 853,325 499 492,6714,438,05,762,1
ORLEN PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA79 822 672,7338 766 590,0384 614 978,986 200 674,247,816,07,351,4
Grupa Kapitałowa GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 619 990,006 260 200,1675 831 260,00839 500,003,413,41,174,6
ZRUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 519 561,1628 753 080,8973 016 355,743 523 392,617,912,34,835,4
ATA-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA43 002 183,1918 732 660,2170 137 483,5910 204 155,3023,754,514,656,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 182 255,313 701 851,5264 159 293,85636 830,113,717,21,078,5
KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA20 526 918,485 417 317,0463 251 193,33847 317,384,115,61,373,6
Grupa Kapitałowa ENERGOPOL-TP ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA91 184 761,0627 749 771,4461 567 589,014 492 237,314,916,27,369,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.