Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie61 36215,4%
śląskie43 55411,0%
wielkopolskie42 81710,8%
małopolskie39 96310,1%
dolnośląskie32 6958,2%
pomorskie27 6407,0%
zachodniopomorskie21 9565,5%
łódzkie20 2435,1%
kujawsko-pomorskie18 4824,7%
podkarpackie16 7364,2%
lubelskie16 6914,2%
świętokrzyskie11 8753,0%
warmińsko-mazurskie11 2462,8%
opolskie11 0682,8%
lubuskie10 6142,7%
podlaskie10 2952,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,8% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 1 118 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie28925,8%
śląskie12911,5%
wielkopolskie1049,3%
małopolskie928,2%
pomorskie898,0%
dolnośląskie867,7%
łódzkie504,5%
kujawsko-pomorskie504,5%
podkarpackie433,8%
lubelskie413,7%
zachodniopomorskie383,4%
świętokrzyskie333,0%
podlaskie282,5%
warmińsko-mazurskie252,2%
lubuskie111,0%
opolskie100,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.