Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
  • budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 123 091 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009129 127
31 marca 2010127 879
30 czerwca 2010131 846
30 września 2010133 399
31 grudnia 2010131 740
31 marca 2011131 190
30 czerwca 2011131 853
30 września 2011130 876
31 grudnia 2011126 348
31 marca 2012124 235
30 czerwca 2012126 377
30 września 2012126 062
31 grudnia 2012121 997
31 marca 2013119 886
30 czerwca 2013122 654
30 września 2013123 519
31 grudnia 2013120 182
31 marca 2014120 227
30 czerwca 2014123 091
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), małopolskie (11,8% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie22 21618,0%
małopolskie14 49611,8%
śląskie13 03110,6%
wielkopolskie11 6399,5%
dolnośląskie10 2968,4%
pomorskie8 2296,7%
zachodniopomorskie7 1655,8%
kujawsko-pomorskie5 4764,4%
lubelskie5 0904,1%
łódzkie4 8684,0%
podkarpackie4 6673,8%
opolskie3 4252,8%
podlaskie3 2152,6%
lubuskie3 1882,6%
warmińsko-mazurskie3 0822,5%
świętokrzyskie3 0082,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza89 80873,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20 16516,4%
spółki cywilne8 1786,6%
spółki komandytowe1 7061,4%
spółki jawne1 1711,0%
spółki komandytowo-akcyjne7330,6%
spółdzielnie7310,6%
spółki akcyjne4900,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych930,1%
przedsiębiorstwa państwowe50,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych110 61489,9%
własność prywatna krajowa pozostała6 0094,9%
własność zagraniczna3 0102,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 3111,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7390,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6290,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5480,4%
własność samorządowa790,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych410,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,0%
pozostałe770,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,7% podmiotów) i od 10 do 49 (5,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych115 28493,7%
od 10 do 49 zatrudnionych6 8845,6%
od 50 do 249 zatrudnionych8680,7%
powyżej 250 zatrudnionych550,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (35,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)65 357 665 072,7026 630 603 265,4841 993 356 570,543 161 272 455,704,811,97,559,3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)37 270 350 542,3615 671 839 696,2335 022 031 496,522 145 144 689,415,813,76,158,0
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)28 047 257 778,1610 936 463 915,736 966 782 101,361 016 121 513,373,69,314,661,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 539 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (4,2 mld zł), SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł) oraz POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (3,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA3 923 518 000,001 458 698 000,414 160 901 000,00119 301 000,003,08,22,962,8
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,28854 251 300,003 671 690 400,00240 171 500,007,328,16,574,2
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00920 030 000,003 499 251 000,00105 425 000,173,611,53,068,2
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 627 475 000,00517 633 000,002 570 369 000,0065 897 000,354,112,72,668,2
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 132 388 000,00369 437 000,001 805 672 000,2944 364 000,003,912,02,567,4
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 121 941 000,00143 370 000,181 330 040 000,0064 869 000,005,845,34,987,2
Grupa Kapitałowa ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA623 886 000,33248 580 000,001 103 907 000,0012 150 000,002,04,91,160,2
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA567 196 000,00251 973 000,00906 460 000,2530 004 000,005,311,93,355,6
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA615 514 069,29132 934 306,47881 439 960,8533 297 224,895,425,13,878,4
Grupa Kapitałowa NDI SPÓŁKA AKCYJNA591 947 575,41123 557 660,01719 770 313,6417 818 722,933,014,42,579,1
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA342 910 687,30141 732 162,26660 671 535,7324 339 441,257,117,23,758,7
Grupa Kapitałowa UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA376 548 932,39140 411 314,76657 860 748,1922 685 132,326,016,23,562,7
Grupa Kapitałowa J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 382 179 471,06462 891 134,22620 025 803,8792 011 720,776,719,914,866,5
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 250 869 904,83472 795 372,65576 656 528,5579 401 046,416,416,813,862,2
ALPINE CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 558 024,4118 625 593,16556 626 805,2013 429 295,712,672,12,496,4
NDI SPÓŁKA AKCYJNA397 668 052,36125 658 500,39525 453 733,1445 204 769,8311,436,08,668,4
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 619 897 000,41772 847 000,00513 783 000,0039 689 000,002,55,17,752,3
Grupa Kapitałowa DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 623 749 000,00773 380 000,28513 679 000,0040 480 000,002,55,27,952,4
Grupa Kapitałowa MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (*)521 147 000,00296 157 000,00462 528 000,0017 822 000,203,46,03,943,2
EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SPÓŁKA AKCYJNA343 560 200,00175 126 300,25438 095 100,0011 767 000,003,46,72,749,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.