Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza334 15584,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością31 1427,8%
spółki cywilne24 1006,1%
spółki jawne2 4680,6%
spółki komandytowe2 1770,5%
spółdzielnie8890,2%
spółki akcyjne8310,2%
spółki komandytowo-akcyjne8030,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3090,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych2240,1%
pozostałe1390,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,5% największych podmiotów), spółki akcyjne (32,0% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (4,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością59853,5%
spółki akcyjne35832,0%
indywidualna działalność gospodarcza524,7%
spółki komandytowo-akcyjne282,5%
spółki jawne272,4%
spółki komandytowe232,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,8%
przedsiębiorstwa państwowe10,1%
spółki cywilne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.