Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (456,3 mln zł), BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (23,8 mln zł) oraz WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (17,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 205 183,3037 150 505,12456 313 321,65-2 741 720,35-6,7-7,4-0,69,8
BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 955 596,4410 313 979,9123 818 534,15796 645,836,77,73,313,7
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA139 335 444,7360 588 534,8017 932 198,15-1 872 145,44-1,3-3,1-10,456,5
PARK WODNY SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 739 702,129 287 914,8314 124 659,58-4 720 719,46-8,0-50,8-33,484,2
NEMO WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 733 866,631 217 939,937 409 608,16141 426,580,311,61,997,3
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA61 660 924,0058 288 394,735 629 307,21-3 804 150,87-6,2-6,5-67,65,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.