Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 50317,4%
śląskie1 01411,7%
wielkopolskie8129,4%
małopolskie7418,6%
dolnośląskie6547,6%
zachodniopomorskie6487,5%
pomorskie6257,2%
łódzkie4375,1%
kujawsko-pomorskie4084,7%
lubelskie3173,7%
warmińsko-mazurskie3123,6%
podkarpackie2933,4%
opolskie2583,0%
lubuskie2322,7%
świętokrzyskie2182,5%
podlaskie1792,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (33,3% ogółu) oraz małopolskie (16,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 6 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie233,3%
małopolskie116,7%
pomorskie116,7%
lubelskie116,7%
dolnośląskie116,7%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.