Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 05993,2%
własność prywatna krajowa pozostała3413,9%
własność zagraniczna991,1%
własność samorządowa490,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,2%
własność skarbu państwa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (33,3% największych podmiotów) oraz własność samorządowa (33,3% największych podmiotów).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej233,3%
własność samorządowa233,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej116,7%
własność krajowych osób fizycznych116,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Dwie formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (67,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (26,3% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa118 876 929,53 zł67,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej46 438 419,47 zł26,3%
własność krajowych osób fizycznych10 313 979,47 zł5,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 217 939,93 zł0,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.