Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej, takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 90.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 43 392 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200939 321
31 marca 201039 430
30 czerwca 201040 126
30 września 201040 420
31 grudnia 201040 414
31 marca 201140 591
30 czerwca 201141 077
30 września 201140 831
31 grudnia 201140 470
31 marca 201240 501
30 czerwca 201241 101
30 września 201241 102
31 grudnia 201241 055
31 marca 201341 267
30 czerwca 201342 011
30 września 201342 173
31 grudnia 201342 208
31 marca 201442 521
30 czerwca 201443 392
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,5% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie5 86413,5%
śląskie5 01911,6%
wielkopolskie4 1389,5%
małopolskie4 0319,3%
dolnośląskie3 7608,7%
pomorskie2 8946,7%
zachodniopomorskie2 5285,8%
łódzkie2 4895,7%
podkarpackie2 3925,5%
kujawsko-pomorskie2 1715,0%
lubelskie1 9734,5%
warmińsko-mazurskie1 5573,6%
lubuskie1 2973,0%
opolskie1 1792,7%
świętokrzyskie1 0512,4%
podlaskie1 0492,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (59,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (28,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,8% podmiotów).

stowarzyszenia25 86859,6%
indywidualna działalność gospodarcza12 20128,1%
spółki cywilne2 5275,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 7564,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne4571,1%
spółki akcyjne2020,5%
fundacje1350,3%
spółki jawne910,2%
spółki komandytowe680,2%
spółdzielnie320,1%
pozostałe550,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (61,0% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (36,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,3% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała26 47661,0%
własność krajowych osób fizycznych15 73436,3%
własność samorządowa5671,3%
własność zagraniczna2920,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych960,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej670,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej610,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej510,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej120,0%
pozostałe220,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych41 92896,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1 2632,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1990,5%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana ze sportem (869,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)1 385 555 174,42261 163 104,401 394 476 999,78-108 793 590,69-7,9-41,7-7,881,2
Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)1 027 924 457,9184 315 836,00869 249 370,88-96 592 926,30-9,4-114,6-11,191,8
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 51 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (456,3 mln zł), Grupa Kapitałowa BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (165,0 mln zł) oraz BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (160,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 205 183,3037 150 505,12456 313 321,65-2 741 720,35-6,7-7,4-0,69,8
Grupa Kapitałowa BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA41 855 000,0022 103 000,00165 045 000,0016 502 000,1439,474,710,047,2
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA42 020 000,0023 566 000,00160 094 000,2017 961 000,0042,776,211,243,9
EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA (*)46 790 675,186 350 001,64134 927 660,332 201 586,354,734,71,686,4
KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA36 305 510,0018 793 037,0355 318 522,157 550 628,6620,840,213,748,2
ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA83 041 052,3775 787 857,9734 337 940,85-387 953,45-0,5-0,5-1,18,7
PURE HEALTH AND FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA66 696 366,30-15 017 800,3931 611 379,41-6 949 575,28-10,446,3-22,0100,0
LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA47 410 807,94-163 379 343,1430 018 265,51-34 923 429,00-73,721,4-116,3100,0
WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA23 983 987,33-78 016 844,6227 153 951,861 340 210,765,6-1,74,9100,0
BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 955 596,4410 313 979,9123 818 534,15796 645,836,77,73,313,7
GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SPÓŁKA AKCYJNA6 265 519,45-18 020 046,8023 716 046,00-3 964 718,61-63,322,0-16,7100,0
WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA122 708 626,38-2 438 705,1323 382 341,791 948 784,541,6-79,98,3100,0
PROFESJONALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 332 491,292 804 051,6721 608 278,4610 416,880,20,40,147,4
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CRACOVIA" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA18 977 092,89-3 719 440,4220 767 332,19-4 091 773,14-21,6110,0-19,7100,0
ARKA GDYNIA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 830 310,86-649 299,7518 853 635,00-3 824 090,13-135,1589,0-20,3100,0
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "BEŁCHATÓW"-SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA2 984 168,60-2 490 772,1018 783 518,04-1 572 468,72-52,763,1-8,4100,0
WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA7 020 058,282 943 125,4017 939 123,23-9 632 062,08-137,2-327,3-53,758,1
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA139 335 444,7360 588 534,8017 932 198,15-1 872 145,44-1,3-3,1-10,456,5
RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA4 473 491,76-2 844 577,9217 623 794,401 709 420,9238,2-60,19,7100,0
PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA26 648 471,0225 444 758,8016 562 741,012 069 556,027,88,112,54,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.