Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,
  • produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,
  • działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 92,
  • działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93.

Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:

  • produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,
  • projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14.Z,
  • nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grup 60.1, 60.2.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 037 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200915 871
31 marca 201015 799
30 czerwca 201016 097
30 września 201016 310
31 grudnia 201016 420
31 marca 201116 196
30 czerwca 201116 168
30 września 201115 948
31 grudnia 201115 578
31 marca 201215 202
30 czerwca 201215 405
30 września 201215 376
31 grudnia 201215 297
31 marca 201315 159
30 czerwca 201315 523
30 września 201315 726
31 grudnia 201315 604
31 marca 201415 497
30 czerwca 201416 037
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,2% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie3 72523,2%
śląskie1 82911,4%
małopolskie1 5379,6%
wielkopolskie1 3388,3%
dolnośląskie1 1947,4%
łódzkie9025,6%
pomorskie8755,5%
kujawsko-pomorskie7684,8%
zachodniopomorskie6984,4%
lubelskie6884,3%
podkarpackie5903,7%
warmińsko-mazurskie4592,9%
opolskie4172,6%
podlaskie4002,5%
świętokrzyskie3422,1%
lubuskie2751,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,8% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (13,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza11 99874,8%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 08413,0%
spółki cywilne1 0766,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4342,7%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne960,6%
placówki systemu oświaty publiczne710,4%
stowarzyszenia690,4%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne670,4%
spółki jawne320,2%
fundacje300,2%
pozostałe800,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,4% podmiotów), własność samorządowa (14,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 20882,4%
własność samorządowa2 32214,5%
własność prywatna krajowa pozostała2721,7%
własność zagraniczna1450,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych300,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,1%
własność państwowych osób prawnych110,1%
własność skarbu państwa100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,7% podmiotów) i od 10 do 49 (6,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 85992,7%
od 10 do 49 zatrudnionych9936,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1731,1%
powyżej 250 zatrudnionych120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)1 633 708 537,681 425 457 919,18406 195 681,21-28 974 328,79-1,8-2,0-7,112,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 39 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA (109,7 mln zł), NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA (63,5 mln zł) oraz KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE (42,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA60 276 481,1242 129 748,07109 655 984,84-3 441 564,38-5,7-8,2-3,130,1
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA253 365 038,20216 073 133,2563 468 325,91187 563,180,10,10,314,7
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE11 704 874,278 232 775,0342 301 214,641 015 502,658,712,32,429,7
OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU15 276 579,7413 535 805,8418 388 279,98-2 104 858,17-13,8-15,6-11,511,4
TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI20 031 582,7117 986 164,3918 194 422,21-1 041 411,90-5,2-5,8-5,710,2
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU84 555 919,0881 424 062,6014 680 796,69-1 726 986,13-2,0-2,1-11,83,7
GLIWICKI TEATR MUZYCZNY13 105 542,8711 916 536,2712 141 498,32-467 555,92-3,6-3,9-3,99,1
PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE32 293 183,6924 693 645,0811 532 084,44-1 444 223,25-4,5-5,9-12,523,5
FILHARMONIA NARODOWA39 634 395,3626 434 051,3110 473 692,89471 191,951,21,84,533,3
TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO14 199 722,0612 954 447,059 613 038,4534 711,960,20,30,48,8
TEATR MUZYCZNY W ŁODZI46 415 588,6142 579 050,477 949 550,89-361 715,49-0,8-0,9-4,68,3
OPERA WROCŁAWSKA94 934 123,3193 453 576,526 937 021,59-5 174 266,31-5,5-5,5-74,61,6
TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ10 404 185,419 754 005,976 721 834,94-398 863,57-3,8-4,1-5,96,3
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY110 702 924,33108 962 263,645 299 648,44929 736,670,80,917,51,6
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE51 085 335,2843 549 125,275 288 425,92-747 398,31-1,5-1,7-14,114,8
TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W PŁOCKU24 623 592,7423 837 271,125 096 647,44-2 149 812,51-8,7-9,0-42,23,2
TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU29 673 798,4517 995 553,875 043 338,35-3 447 792,99-11,6-19,2-68,439,4
TEATR WIELKI W ŁODZI48 399 109,2245 002 494,044 713 280,9326 607,200,10,10,67,0
BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KOSZALINIE11 755 109,43926 295,824 433 024,40-26 973,87-0,2-2,9-0,692,1
TEATR NARODOWY142 069 942,56138 093 887,914 403 911,05152 461,100,10,13,52,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.