Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 037 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200915 871
31 marca 201015 799
30 czerwca 201016 097
30 września 201016 310
31 grudnia 201016 420
31 marca 201116 196
30 czerwca 201116 168
30 września 201115 948
31 grudnia 201115 578
31 marca 201215 202
30 czerwca 201215 405
30 września 201215 376
31 grudnia 201215 297
31 marca 201315 159
30 czerwca 201315 523
30 września 201315 726
31 grudnia 201315 604
31 marca 201415 497
30 czerwca 201416 037
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,2% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie3 72523,2%
śląskie1 82911,4%
małopolskie1 5379,6%
wielkopolskie1 3388,3%
dolnośląskie1 1947,4%
łódzkie9025,6%
pomorskie8755,5%
kujawsko-pomorskie7684,8%
zachodniopomorskie6984,4%
lubelskie6884,3%
podkarpackie5903,7%
warmińsko-mazurskie4592,9%
opolskie4172,6%
podlaskie4002,5%
świętokrzyskie3422,1%
lubuskie2751,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,8% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (13,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza11 99874,8%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 08413,0%
spółki cywilne1 0766,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4342,7%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne960,6%
placówki systemu oświaty publiczne710,4%
stowarzyszenia690,4%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne670,4%
spółki jawne320,2%
fundacje300,2%
pozostałe800,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,4% podmiotów), własność samorządowa (14,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 20882,4%
własność samorządowa2 32214,5%
własność prywatna krajowa pozostała2721,7%
własność zagraniczna1450,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych300,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,1%
własność państwowych osób prawnych110,1%
własność skarbu państwa100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,7% podmiotów) i od 10 do 49 (6,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 85992,7%
od 10 do 49 zatrudnionych9936,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1731,1%
powyżej 250 zatrudnionych120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.