Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • prowadzenie obiektów sportowych,
  • działalność drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych na żywo przed publicznością,
  • działalność właścicieli samochodów wyścigowych, psów, koni itd. biorących udział w wyścigach, polegającą przede wszystkim na wystawianiu ich na wyścigach lub innych imprezach sportowych,
  • działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych,
  • działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,
  • pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 33 323 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200928 497
31 marca 201028 808
30 czerwca 201029 148
30 września 201029 540
31 grudnia 201029 853
31 marca 201130 094
30 czerwca 201130 313
30 września 201130 459
31 grudnia 201130 641
31 marca 201230 911
30 czerwca 201231 047
30 września 201231 313
31 grudnia 201231 617
31 marca 201331 873
30 czerwca 201332 059
30 września 201332 453
31 grudnia 201332 818
31 marca 201433 159
30 czerwca 201433 323
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,5% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie4 17712,5%
śląskie3 78511,4%
wielkopolskie3 2059,6%
małopolskie3 1589,5%
dolnośląskie2 9728,9%
pomorskie2 1436,4%
podkarpackie2 0636,2%
łódzkie1 9375,8%
zachodniopomorskie1 8165,4%
kujawsko-pomorskie1 7175,2%
lubelskie1 5944,8%
warmińsko-mazurskie1 2103,6%
lubuskie1 0413,1%
opolskie8792,6%
podlaskie8392,5%
świętokrzyskie7872,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (77,2% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,9% podmiotów).

stowarzyszenia25 73577,2%
indywidualna działalność gospodarcza4 86614,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9612,9%
spółki cywilne8742,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne4221,3%
spółki akcyjne1910,6%
fundacje1310,4%
spółki jawne530,2%
spółki komandytowe450,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne200,1%
pozostałe250,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (78,4% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (19,1% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,6% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała26 11078,4%
własność krajowych osób fizycznych6 35419,1%
własność samorządowa5181,6%
własność zagraniczna1340,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych650,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej110,0%
pozostałe150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych32 10796,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1 0413,1%
od 50 do 249 zatrudnionych1740,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność klubów sportowych (481,4 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana ze sportem (PKD 93.1)1 027 924 457,9184 315 836,00869 249 370,88-96 592 926,30-9,4-114,6-11,191,8
Działalność klubów sportowych (PKD 93.12)388 797 177,20-150 105 459,12481 350 861,80-67 193 123,01-17,344,8-14,0138,6
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19)87 696 096,6335 592 298,72197 624 615,32-9 862 404,25-11,3-27,7-5,059,4
Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11)443 325 130,44173 390 071,48145 322 661,48-12 602 139,78-2,8-7,3-8,760,9
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13)108 106 053,6425 438 924,9244 951 232,28-6 935 259,26-6,4-27,3-15,476,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (165,0 mln zł), BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (160,1 mln zł) oraz EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA (134,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA41 855 000,0022 103 000,00165 045 000,0016 502 000,1439,474,710,047,2
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA42 020 000,0023 566 000,00160 094 000,2017 961 000,0042,776,211,243,9
EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA (*)46 790 675,186 350 001,64134 927 660,332 201 586,354,734,71,686,4
KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA36 305 510,0018 793 037,0355 318 522,157 550 628,6620,840,213,748,2
ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA83 041 052,3775 787 857,9734 337 940,85-387 953,45-0,5-0,5-1,18,7
PURE HEALTH AND FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA66 696 366,30-15 017 800,3931 611 379,41-6 949 575,28-10,446,3-22,0100,0
LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA47 410 807,94-163 379 343,1430 018 265,51-34 923 429,00-73,721,4-116,3100,0
WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA23 983 987,33-78 016 844,6227 153 951,861 340 210,765,6-1,74,9100,0
GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SPÓŁKA AKCYJNA6 265 519,45-18 020 046,8023 716 046,00-3 964 718,61-63,322,0-16,7100,0
WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA122 708 626,38-2 438 705,1323 382 341,791 948 784,541,6-79,98,3100,0
PROFESJONALNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 332 491,292 804 051,6721 608 278,4610 416,880,20,40,147,4
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CRACOVIA" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA18 977 092,89-3 719 440,4220 767 332,19-4 091 773,14-21,6110,0-19,7100,0
ARKA GDYNIA SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 830 310,86-649 299,7518 853 635,00-3 824 090,13-135,1589,0-20,3100,0
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "BEŁCHATÓW"-SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA2 984 168,60-2 490 772,1018 783 518,04-1 572 468,72-52,763,1-8,4100,0
WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA7 020 058,282 943 125,4017 939 123,23-9 632 062,08-137,2-327,3-53,758,1
RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA4 473 491,76-2 844 577,9217 623 794,401 709 420,9238,2-60,19,7100,0
PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA26 648 471,0225 444 758,8016 562 741,012 069 556,027,88,112,54,5
LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA (*)6 827 561,24-3 523 682,0715 851 826,56-5 023 682,48-73,6142,6-31,7100,0
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 065 379,35-1 398 116,8015 093 260,50-2 389 003,80-115,7170,9-15,8100,0
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 351 624,5324 416 979,4714 776 204,1665 705,820,20,30,426,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.