Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 651 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 034
31 marca 20109 789
30 czerwca 20109 966
30 września 20109 859
31 grudnia 20109 645
31 marca 20119 521
30 czerwca 20119 573
30 września 20119 242
31 grudnia 20118 863
31 marca 20128 609
30 czerwca 20128 865
30 września 20128 663
31 grudnia 20128 430
31 marca 20138 339
30 czerwca 20138 638
30 września 20138 476
31 grudnia 20138 252
31 marca 20148 217
30 czerwca 20148 651
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.