Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 6 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (139,3 mln zł), AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA (61,7 mln zł) oraz PARK WODNY SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (58,7 mln zł).

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (60,6 mln zł), AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA (58,3 mln zł) oraz PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (37,2 mln zł).

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (456,3 mln zł), BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (23,8 mln zł) oraz WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (17,9 mln zł).

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Wiodący podmiot o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (796,6 tys. zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.