Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 651 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 034
31 marca 20109 789
30 czerwca 20109 966
30 września 20109 859
31 grudnia 20109 645
31 marca 20119 521
30 czerwca 20119 573
30 września 20119 242
31 grudnia 20118 863
31 marca 20128 609
30 czerwca 20128 865
30 września 20128 663
31 grudnia 20128 430
31 marca 20138 339
30 czerwca 20138 638
30 września 20138 476
31 grudnia 20138 252
31 marca 20148 217
30 czerwca 20148 651
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 50317,4%
śląskie1 01411,7%
wielkopolskie8129,4%
małopolskie7418,6%
dolnośląskie6547,6%
zachodniopomorskie6487,5%
pomorskie6257,2%
łódzkie4375,1%
kujawsko-pomorskie4084,7%
lubelskie3173,7%
warmińsko-mazurskie3123,6%
podkarpackie2933,4%
opolskie2583,0%
lubuskie2322,7%
świętokrzyskie2182,5%
podlaskie1792,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,8% podmiotów), spółki cywilne (17,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 21071,8%
spółki cywilne1 50617,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6727,8%
stowarzyszenia1301,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne350,4%
spółki jawne320,4%
spółki komandytowe210,2%
spółdzielnie170,2%
spółki akcyjne110,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne80,1%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 05993,2%
własność prywatna krajowa pozostała3413,9%
własność zagraniczna991,1%
własność samorządowa490,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej290,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,2%
własność skarbu państwa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 43697,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1932,2%
od 50 do 249 zatrudnionych210,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)357 630 716,51176 847 268,40525 227 628,90-12 200 664,39-3,4-6,9-2,350,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (456,3 mln zł), BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (23,8 mln zł) oraz WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA (17,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRU FILMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 205 183,3037 150 505,12456 313 321,65-2 741 720,35-6,7-7,4-0,69,8
BIG PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 955 596,4410 313 979,9123 818 534,15796 645,836,77,73,313,7
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA SPÓŁKA AKCYJNA139 335 444,7360 588 534,8017 932 198,15-1 872 145,44-1,3-3,1-10,456,5
PARK WODNY SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 739 702,129 287 914,8314 124 659,58-4 720 719,46-8,0-50,8-33,484,2
NEMO WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 733 866,631 217 939,937 409 608,16141 426,580,311,61,997,3
AQUAPARK POLKOWICE - REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA61 660 924,0058 288 394,735 629 307,21-3 804 150,87-6,2-6,5-67,65,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.