Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
  • silników i turbin,
  • obrabiarek,
  • urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
  • profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
  • sprzętu do produkcji filmów,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
 • wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
  • motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
  • pojazdów szynowych;
 • wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
 • wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
 • wynajem pozostałych kontenerów,
 • wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
 • wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 877 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 328
31 marca 20101 345
30 czerwca 20101 425
30 września 20101 450
31 grudnia 20101 468
31 marca 20111 458
30 czerwca 20111 489
30 września 20111 490
31 grudnia 20111 480
31 marca 20121 476
30 czerwca 20121 512
30 września 20121 515
31 grudnia 20121 544
31 marca 20131 552
30 czerwca 20131 721
30 września 20131 759
31 grudnia 20131 786
31 marca 20141 807
30 czerwca 20141 877
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,1% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie47125,1%
śląskie21911,7%
wielkopolskie21711,6%
małopolskie1528,1%
dolnośląskie1357,2%
łódzkie1025,4%
pomorskie914,8%
kujawsko-pomorskie804,3%
zachodniopomorskie703,7%
świętokrzyskie673,6%
lubelskie653,5%
podkarpackie552,9%
warmińsko-mazurskie432,3%
opolskie432,3%
lubuskie422,2%
podlaskie251,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 07757,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością53028,2%
spółki cywilne1739,2%
spółki jawne341,8%
spółki komandytowe241,3%
spółki akcyjne191,0%
spółki komandytowo-akcyjne120,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,2%
spółdzielnie30,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 62886,7%
własność prywatna krajowa pozostała945,0%
własność zagraniczna844,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych241,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej201,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,4%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 80996,4%
od 10 do 49 zatrudnionych532,8%
od 50 do 249 zatrudnionych110,6%
powyżej 250 zatrudnionych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GATX RAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (217,0 mln zł), Grupa Kapitałowa BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (207,8 mln zł) oraz BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (152,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GATX RAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ833 848 000,00509 927 000,32216 990 000,0023 484 000,002,84,610,838,9
Grupa Kapitałowa BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA2 715 662 409,9199 834 623,74207 759 396,5010 531 476,720,410,65,196,3
BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 376 788 130,82108 221 792,01152 119 350,0417 037 207,551,215,711,292,1
FORTIS LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 291 963 644,91107 302 494,9295 195 409,09-71 088 819,59-3,1-66,3-74,795,3
FAMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 330 044,777 055 262,7093 289 638,716 555 262,3514,592,97,084,4
BZ WBK FINANSE & LEASING SPÓŁKA AKCYJNA1 291 925 000,29133 311 000,0091 650 000,0010 161 000,000,87,611,189,7
ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE - MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 018 888,8926 794 704,7066 466 810,583 233 264,703,712,14,969,6
KRONO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)511 912 000,19503 559 000,0056 737 000,0028 680 000,005,65,750,61,6
CRAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 952 000,0022 498 000,2548 342 000,00-3 232 000,00-3,1-14,4-6,778,2
TOUAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 544 369,7925 706 473,3445 232 109,957 934 095,975,330,917,582,7
IKB LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ834 029 160,0828 501 973,1445 150 148,174 501 973,480,515,810,096,6
ALGECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 560 665,0025 259 097,3927 251 857,004 195 176,007,816,615,452,8
CTL LOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 205 017,6614 840 468,1920 455 143,052 970 255,762,320,014,588,8
NORDEA FINANCE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA228 638 760,00423 700,1610 437 300,0066 800,000,015,80,699,8
BOŻEK MICHAŁ WYTWÓRNIA NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH "USTRONIANKA"9 852 599,577 600 006,586 051 925,634 192 783,4642,655,269,322,9
ASEANPL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA27 452 612,871 289 894,715 237 146,631 050 292,923,881,420,195,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.