Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

  • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
  • rowerów,
  • leżaków oraz parasoli,
  • nart,
  • pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
  • wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
  • wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
  • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.Z

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 497 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009885
31 marca 2010940
30 czerwca 20101 179
30 września 20101 038
31 grudnia 20101 043
31 marca 20111 011
30 czerwca 20111 313
30 września 20111 086
31 grudnia 2011963
31 marca 2012937
30 czerwca 20121 243
30 września 2012980
31 grudnia 2012977
31 marca 2013950
30 czerwca 20131 328
30 września 20131 091
31 grudnia 20131 035
31 marca 20141 016
30 czerwca 20141 497
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (11,0% ogółu), warmińsko-mazurskie (10,9% ogółu) oraz pomorskie (10,7% ogółu).

mazowieckie16411,0%
warmińsko-mazurskie16310,9%
pomorskie16010,7%
małopolskie1439,6%
zachodniopomorskie1318,8%
dolnośląskie1087,2%
śląskie1067,1%
wielkopolskie906,0%
lubelskie875,8%
podkarpackie775,1%
podlaskie734,9%
łódzkie614,1%
kujawsko-pomorskie453,0%
opolskie332,2%
lubuskie312,1%
świętokrzyskie251,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,6% podmiotów), spółki cywilne (7,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 29686,6%
spółki cywilne1147,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością714,7%
spółki jawne80,5%
spółdzielnie40,3%
spółki komandytowe30,2%
fundacje10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 44796,7%
własność zagraniczna302,0%
własność prywatna krajowa pozostała151,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 49499,8%
od 10 do 49 zatrudnionych30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.