Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,
  • wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 718 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009236
31 marca 2010290
30 czerwca 2010629
30 września 2010519
31 grudnia 2010218
31 marca 2011375
30 czerwca 2011687
30 września 2011536
31 grudnia 2011205
31 marca 2012311
30 czerwca 2012715
30 września 2012524
31 grudnia 2012199
31 marca 2013272
30 czerwca 2013717
30 września 2013533
31 grudnia 2013217
31 marca 2014283
30 czerwca 2014718
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (73,1% ogółu), warmińsko-mazurskie (5,6% ogółu) oraz mazowieckie (4,3% ogółu).

małopolskie52573,1%
warmińsko-mazurskie405,6%
mazowieckie314,3%
dolnośląskie202,8%
zachodniopomorskie172,4%
podlaskie162,2%
podkarpackie162,2%
wielkopolskie141,9%
pomorskie91,3%
lubuskie71,0%
kujawsko-pomorskie71,0%
opolskie60,8%
lubelskie60,8%
świętokrzyskie40,6%
śląskie00,0%
łódzkie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,1% podmiotów), spółki cywilne (4,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza64790,1%
spółki cywilne354,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością334,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,1%
spółdzielnie10,1%
spółki jawne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych69997,4%
własność prywatna krajowa pozostała60,8%
własność zagraniczna60,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność samorządowa20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych71098,9%
od 10 do 49 zatrudnionych60,8%
od 50 do 249 zatrudnionych20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.